Přihlásit se | Registrovat


Odeslat nové téma Odpovědět na téma
 Stránka 1 z 1  [ Příspěvků: 7 ] 

30 led 2018 13:19

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 20 říj 2008 20:11
Příspěvky: 241

Ahoj všem kuličkářům,
jistě jste po zveřejnění novinek pro rok 2018 zaznamenali, že byl zásadním způsobem změněn koeficient Turnaje Mistrů (TM), a to na 5 (viz debata viewtopic.php?p=6088#p6073) a dále i způsob započítávání bodového zisku z tohoto turnaje namísto turnaje kategorie open oproti neúčastnícím se hráčům. Bohužel se v pátek po odpovědích prezidenta ČKS ukázalo, že nově vytvořený koeficient není to nejzásadnější s čím nesouhlasíme. Vzhledem k vzniklé situaci jsme se rozhodli oslovit kuličkové kluby za účelem požadovat po prezidentovi ČKS svolání mimořádné valné hromady, což jsme právě v těchto chvílích učinili. Text adresovaný prezidentu ČKS, VV ČKS a klubům, které jsme oslovili a které nás zároveň podpořily najdete v přiložené příloze.

Děkujeme všem za podporu a pochopení

Petr Honců
Martin Mišovič
Martin Dostál


Přílohy:
mimořádná VH.doc [26.5 KiB]
41 krát
Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

31 led 2018 19:20

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 297
Věk: 38
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Návrh na svolání Mimořádné Valné hromady může podat 1/4 klubů (Občanský zákoník uvádí sice 1/3 ale to je v pořádku. Stanovy mohou určit nižší počet, ale ne vyšší. Zde je to v pořádku). Dále zákon říká, že je prezident povinnen svolat Mimořádnou Valnou hromadu do 30 dnů od podání této žádosti (termín tedy nabíhá od 30.1.2018). Zákon dále říká, že pokud do tohoto termínu nesvolám schůzi, může ji na náklady spolku svolat ten kdo podnět zaslal.

Co se týče počtu klubů. Pro naše účely, tedy ČKS, platí za formulace ohledně účasti na Valné hromadě. Tedy. Stejné kluby, které měly právo účasti na VH dne 6.1.2018 na Invalidovně. Teď z hlavy nevím, uveřejňoval jsem ten seznam na Fóru a na FB.
S řádným členstvím klubů je v ČKS dlouhodobý problém, nebyla přesná evidence a nebylo jasné který klub člen je s který není.
Kvůli tomu se také zařadil bod do Registračního řadu a Stanov ohledně členství klubů, který tuto věc lépe definuje.

Seznam klubů na webu je v současné době v pořádku. Jedná se spíše o databázi s kontakty na předsedy klubů než o nějaký závazný seznam členů. Ta definice o zániku klubu je nová a nemá zpětnou platnost. Tzn. že neaktivní kluby dle nové definice začnou zanikat až k 1. lednu 2020.

Takže shrnuto. Pro svolání Mimořádné Valné hromady se počítá s počtem 16 klubů s právem účasti. Pro svolání tedy stačí 4 kluby.
Zde jen formálně budu potřebovat od těchto klubů zaslat e-mail nebo SMS že s tímto podnětem souhlasí. Vím že Martin to má určitě zajištěné a ověřené, ale je to nutné. Kluby a jména předsedů kteří podali tento návrh musí být zaprotokolování v Zápise z Mimořádné VH. Stačí mi zaslat na d.beseda@seznam.cz, info@kulicky.com nebo 777231324. Musí tak učinit předseda klubu.

Požádám pak zástupce, který jedná jménem těchto klubů, patrně M. Dostál, aby mi navrhl:
- vhodný termín
- vhodné místo (stačí město)
- formu schůze
- program schůze

Co se týče formy. Ta je buď:
- klasická, prezenční (neznám pojem offline, ani zákon ho nezná s v této podobě se neužívá) .. zde se musí dodržet termín min. 30 dnů od svolání VH.
- dálkově/elektronicky. Zde může být termín kratší, většinou stačí 7 dní před konáním svolat tuto VH.

Co se týče programu schůze. Pokud opravdu dojde ke svolání a bude zvolena prezenční forma, navrhuji toho využít k tomu, aby i ostatní kluby navrhli téma/témata k projednání. Bylo by škoda se scházet jen k této věci. To jen na okraj.

A teď trochu osobně.

Když nebudu přihlížet ke konkrétnímu bodu, který má být předmětem VH, ale obecně. Nejsem zastáncem aby se svolávaly Mimořádné VH k rozhodnutím, které schválil Výkonný výbor. Může z toho vzniknout nebezpečný precedent. Stanovy jasně definují co je v pravomoci VV a co v pravomoci VH. Zejména body 5 a 6 Stanov. Čekal bych spíš svolání ohledně změny stanov, nějaké krizové situace, návrhu na odvolání členů VV či prezidenta atd.
.. Ale to jen na okraj. Nic to nemění na tom, že na svolání VH máte právo a žádný zákon obsah jednání neupravuje, nedefinuje. Navíc VH je nejvyšší orgán spolku. ... Mě jde hlavně o to, že to degraduje práci VV jako celku, nehledě na to, že těch žádostí o svolání může být časem více, a to se mi vážně nezamlouvá. Chci jen tady na to upozornit, zda si toho jsou vědomy všechny kluby, které se pod toto svolání podepsaly/podepíšou.

Děkuji za pozornost
Prezident ČKS


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

02 úno 2018 17:28

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 297
Věk: 38
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Mimořádnou Valnou hromadu SVOLÁM v tento termín:

SOBOTA - 10. BŘEZNA 2018
(12:00 - 15:00) - max. do 16:00
Praha, salonek herny Xbowling Strašnice
mapa: https://mapy.cz/s/29GqU

(prostory herny se otevírají v 11:00, takže je možné si zahrát bowling mezi 11:00 - 12:00).
Prostory jsou vhodné na jednání. Je tam klid a nebudeme rušeni. Lze napojit notebook na TV.

Zatím je to neoficiální pozvánka, čekáme na přesný program.
Termín 10. 3. je nejbližší možný termín (víkendový), který lze dle zákona svolat (požadavek min. 30 dnů před datem konání). Dříve VH svolat ze zákona nelze / později zase začne hlavní sezóna.

Zatím,
prezident


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

04 úno 2018 17:20

Offline
Registrován: 05 kvě 2014 16:34
Příspěvky: 64

Ahoj Dane,

v předešlém článku zmiňuješ, že dle zákona by jsi měl Mimořádnou Valnou hromadu svolat do 30 dnů od podání žádosti (tj. od 30.01.2018), což by mělo být nejpozději do 01.03.2018, pokud se nemýlím. Tebou uveřejněný termín o svolání Mimořádné Valné hromady je až 10.03.2018, tak jsem se chtěla zeptat z jakého důvodu a nemůže-li být MVH svolána v bližším termínu. Myslím si, že výše zmíněná témata jsou pro český kuličkový svaz, potažmo kuličkový sport značně důležitá a měla by být řešena pokud možno co nejdříve. Je to samozřejmě jen můj osobní názor a ostatní na to mohou mít názor jiný.

S pozdravem
Kačka


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

04 úno 2018 20:02

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 297
Věk: 38
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Ahoj Katko,

To jsou dva různé pojmy. Je to opravdu tak, že ze zákona musí být termín valné hromady minimálně 30 dnů od oznámení/rozesílání pozvánky na VH. Maximální termín ze zákona není. Když to vezmu doslova, může být např. i 30.12.2018 a bude to ze zákona v pořádku ;-)

Termín "do třiceti dnů od podání podnětu" znamená, že do konce tohoto termínu musím zveřejnit pozvánku na VH, respektive tuto VH svolat.

Dříve to tedy opravdu nejde, a oznámeny termín je opravdu nejbližší možný.

Dan


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

04 úno 2018 20:23

Offline
Registrován: 05 kvě 2014 16:34
Příspěvky: 64

Děkuji Dane za vysvětlení. Formulace data ve fóru společně s formulací na facebooku mi připadala trochu matoucí, teď tomu již rozumím :).

S pozdravem
Kačka


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

07 úno 2018 11:56

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 297
Věk: 38
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Český kuličkový svaz, z. s.
P O Z V Á N K A
na Valnou hromadu zástupců klubů ČKS
Na základě podnětu ke svolání Valné hromady / *
SVOLÁVÁM tímto Valnou hromadu / **

Termín Valné hromady
Jednání valné hromady se uskuteční v SOBOTU 10. BŘEZNA 2018 od 12:00 hod.

Místo konání Valné hromady
Xbowling Strašnice (salonek), Starostrašnická 1002/58, 100 00 Praha: https://mapy.cz/s/29GqU
50.0760722N, 14.4896014E

Program valné hromady
1. Prezence účastníků VH (11:50-12:00)
2. Volba zapisovatele, volební komise (pro případ např. tajné volby), návrhové komise
3. Program - návrh programu; doplnění programu; - přijetí (12:05-12:15)
4. Jednací řád VH - přijetí (12:15-12:25)
5. Úprava / změna Soutěžního řádu v bodech 5.2, 5.5 a 6.2 / ***
6. Úprava / změna Soutěžního řádu (vč. Zásad) - návrhy svolavatelů VH
7. Úprava / změna pravidel (oficiální pravidla kuliček) - návrhy svolavatelů VH
8. Úprava Stanov - návrhy svolavatelů VH + návrhy prezidenta ČKS
9. Ostatní a diskuze (14:25-14:50)
10. Usnesení VH (14:50-15:00)
11. Závěr (cca v 15:10)Doplňující informace
Na tuto valnou hromadu má právo vyslat jednoho zástupce každý kuličkový klub, který se v předchozích 12 měsících zúčastnil minimálně tří turnajů započítávaných do národního žebříčku.
Valná hromada ČKS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s právem účasti (stanovy bod 7.2).
Valné hromady se mohou zúčastnit:
1. s právem hlasovacím: delegáti (předsedové nebo pověření zástupci [písemně nebo e-mailem] kuličkového klubu s právem účasti)
2. S hlasem poradním: prezident, tajemník a reprezentanti VV (pokud nejsou současně delegáty) a ostatní předsedové klubů (nebo pověření zástupci), kteří nemají právo hlasovací
3. Ostatní hosté (z kapacitních důvodů může každý kuličkový klub přivést max.1 hosta / člena klubu)
Podrobné materiály, návrhy a podklady budou všem delegátům k dispozici nejpozději do 5. 3. 2018 (e-maily, Fórum apod.). Doporučujeme delegátům si tyto podklady vytisknout a přinést s sebou na VH.

V Praze dne 7. února 2018


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bc. Daniel Beseda, prezident svazu


Poznámky:
*/ podnět ke svolání VH zaslalo celkem 10 zástupců kuličkových klubů (GLÁSFÉR TÝM, M-Dream Team, Bohemia & Moravia Club, SKK Rohožky, HVS GINZEL Rakovník, KS Kuličky, Strangalia Team, Spanker, SKK Elim Vsetín, Kulotvorstvo
**/ dle Stanov bod 6.2, 6.3 a zákona č. 89/2012 Sb. § 248
***/ prioritní bod programu; podnět na základě kterého byla svolána tato VH. Podnět byl zaslán 30.1.2018 „Z důvodu nesouhlasu s nově schválenými body 5.2, 5,5, 6.2 Soutěžního řádu, které byly oznámeny výkonným výborem dne 9.1.2018 (…), využíváme bodu 6.3 Stanov ČKS a žádáme o svolání mimořádné valné hromady (nejlépe “offline” pro co nejefektivnější vysvětlení a vyřešení vzniklé situace)“.


Přílohy:
Poznámka: Pozvánka s programem - doplněná verze (07.02.2018 / 13:45)
2018-02-07-svolani-VH-CKS-pozvankaII-program.pdf [706.41 KiB]
4 krát
Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma
 Stránka 1 z 1  [ Příspěvků: 7 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru


Přejít na:  
cron