Kuličky - diskuze
http://forum.kulicky.com/

Oznámení Výkonného výboru ČKS
http://forum.kulicky.com/viewtopic.php?f=2&t=853
Stránka 1 z 4

Autor:  Výkonný výbor ČKS [ 04 kvě 2015 14:34 ]
Předmět příspěvku:  Oznámení Výkonného výboru ČKS

Oznámení VV ČKS (2015-01) o vytvoření uživatele „Výkonný výbor ČKS“ v diskuzním fóru.

V rámci zkvalitňování komunikace mezi Výkonným výborem ČKS a kuličkářskou veřejností (hráči, pořadatelé, kluby) jsme vytvořili v rámci diskuzního fóra uživatele „Výkonný výbor ČKS“.

Tímto logem/uživatelem budeme vždy oznamovat společná vyjádření a rozhodnutí VV jako celku. Zprávy pod tímto účtem bude vkládat do fóra vždy prezident svazu, nebo jím pověřený zástupce, a to po dohodě se všemi členy VV. Bude se tedy jednat o oficiální vyjádření VV.

Každý člen VV samozřejmě současně vystupuje na diskuzním fóru i pod svým osobním jménem/logem a může (i když jako reprezentant VV) nadále reagovat na podněty a dotazy, komentovat a vytvářet své příspěvky. V tomto případě se jedná o osobní vyjádření člena VV.

Autor:  Výkonný výbor ČKS [ 04 kvě 2015 14:36 ]
Předmět příspěvku:  Re: Oznámení Výkonného výboru ČKS

Oznámení VV ČKS (2015-02) o změně pořadatele turnaje Masters 13.6.2015

Ondra Lebowski oznámil Výkonnému výboru (dne 1.5.2015), že se vzdává pořadatelství turnaje kategorie Masters (v termínu 13.6.2015). Výkonný výbor proto rozhodl o přidělení pořadatelství Kateřině Mišovičové + Martě Völfelové.

Autor:  Výkonný výbor ČKS [ 16 zář 2015 23:16 ]
Předmět příspěvku:  Re: Oznámení Výkonného výboru ČKS

Oznámení VV ČKS (2015-03) o změně pořadatele MČR dvojic 19.9.2015

Vzhledem k neočekávaným událostem oznamujeme změnu v pořádání MČR dvojic. Nově bude turnaj pořádat Výkonný výbor.
Aktuální propozice naleznete na http://www.kulicky.com/propozice.php?id=604

Prosíme účastníky, kteří se již dříve registrovali aby tak učinili znovu na novou adresu luke.luke@post.cz.

Místo konání i časový harmonogram zůstávají beze změny.

Děkujeme za pochopení.

Autor:  Výkonný výbor ČKS [ 05 lis 2015 01:12 ]
Předmět příspěvku:  Re: Oznámení Výkonného výboru ČKS

Oznámení VV ČKS (2015-04) - Kontrola hráčských účtů a hlasování pro turnaj roku 2015

Přeji hezký den,

dnes byl odeslán všem předsedkyním / předsedům kuličkových klubů email se seznamem hráčů, kteří dosud nemají vytvořen hráčský účet + instrukce jak postupovat při zřízení účtu, nebo v případě zapomenutého hesla.

Hráči bez vytvořeného hráčského účtu, nemohou např. hlasovat v anketě "Turnaj roku 2015".

Dále žádáme všechny předsedkyně / předsedy klubů, aby provedli kontrolu v seznamech hráčů svého klubu a případně tento seznam promazali (vyřadili neaktivní hráče).

Hráči bez klubové příslušnosti, kteří nemají dosud vytvořen hráčský účet, ale mají právo hlasovat v anketě "Turnaj roku 2015", nechť se obrátí na VV (info@kulicky.com) a hráčský účet jim bude co nejdříve vytvořen.

V příloze této zprávy naleznete tyto 3 soubory:

1) XLS soubor, ve kterém v jednotlivých záložkách najdete:
- hráče dle klubové příslušnosti bez registrace (tj. bez vytvořeného hráčského účtu)
- hráče bez klubové příslušnosti bez registrace (tj. bez vytvořeného hráčského účtu), kteří mají možnost se aktivně zapojit do volby "Turnaj roku 2015"

2) Návod na zřízení hráčského účtu, nebo jak postupovat v případě zapomenutého hesla

3) Návod na hlasování v anketě "Turnaj roku"*

* Do tohoto hlasování se mohou aktivně zapojit všichni hráči, kteří se zúčastnili nejméně 3 turnajů konaných v roce 2015.

Děkujeme za pozornost

Přílohy:
01-hraci-bez-registrace.xlsx [119.19 KiB]
321 krát
02-pristup-a-zmena-hesla-do-administrace.pdf [451.05 KiB]
302 krát
03-volba-turnaje-roku.pdf [614.92 KiB]
319 krát

Autor:  Výkonný výbor ČKS [ 03 pro 2015 01:16 ]
Předmět příspěvku:  Re: Oznámení Výkonného výboru ČKS

HLASOVÁNÍ O TURNAJI ROKU

Dobrý den všem kuličkářům,

připomínáme, že zbývají poslední 4 týdny na hlasování v anketě “Turnaj roku 2015”.
Dejte hlas / hlasy nejlepšímu turnaji / nejlepším turnajům roku 2015.

Hlasováním zároveň symbolicky oceníte úsilí a práci pořadatelů a všech, kteří se na přípravě turnaje případně podíleli.

V případě, že si nebudete jistí jak hlasovat, použijte vytvořený návod v tomto odkazu:
viewtopic.php?p=5420#p5420

Děkujeme za pozornost

Výkonný výbor ČKS

Autor:  Dan-Bes [ 08 dub 2016 16:05 ]
Předmět příspěvku:  Re: Oznámení Výkonného výboru ČKS

Oznámení o novinkách v ČKS od 2016

Milé kuličkářky, milí kuličkáři,
zítra oficiálně odstartuje prvním započítávaným turnajem Open kuličková sezóna 2016 a VV ČKS by Vás rád seznámil s aktuálními novinkami, které vstupují v platnost.

Změna počtu započítáváných turnajů

Byla provedena úprava v SŘ: “5.2 Do národního žebříčku se každému hráči započítává 12 nejvyšších bodových zisků dosažených v hodnoceném období dle čl. 5.1, přičemž se započítává maximálně 5/8 turnajů Masters uskutečněných v hodnoceném období.” http://www.kulicky.com/soutezni-rad.php

(vysvětlivky: Do NŽ se počítá 12 turnajů, maximálně však 5 masterů z 8 uskutečněných v daném roce.)

Kritéria pro postup ze skupin

Pokud pořadatel neuvede ve svých propozicích (před zahájením turnaje) kritéria pro postup ze skupin, je postupový klíč následující:

1. Počet vyhraných zápasů.
2. V případě shody 2 hráčů vzájemný zápas, u více hráčů počet vítězství ze vzájemných zápasů.
3. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů (vyšší rozdíl je lepší).
4. Podíl skóre ze vzájemných zápasů (vyšší podíl je lepší). příklad: 2:1(2:1=2) je vyšší(lepší) než 9:8(9:8=1,125), 8:9(8:9=0,89) je vyšší(lepší) než 1:2(1:2=0,5)
5. Rozdíl skóre ze všech zápasů (vyšší rozdíl je lepší).
6. Podíl skóre ze všech zápasů (vyšší podíl je lepší). příklad: 2:1(2:1=2) je vyšší(lepší) než 9:8(9:8=1,125), 8:9(8:9=0,89) je vyšší(lepší) než 1:2(1:2=0,5)
7. Zápas na 1 hru všech zúčastněných, u nichž nedošlo k určení pořadí ve skupině dle výše uvedených kritérií.

Rozhodne-li v případě shody bodů u více hráčů některé z výše uvedených kritérií pouze o některých pozicích, pro určení nerozhodnutých pořadí se opět použijí kritéria od prvního po poslední (např. 4 hráči mají stejně bodů - tabulka vzájemných zápasů rozhodne, že 1 z nich je nejlepší a ostatní jsou na tom stejně - v takovém případě se u zbývajících 3 hráčů opět použije kritérium 1, poté kritérium 2 atd.).

Pokud některý z hráčů odstoupí, aniž by dohrál všechny zápasy ve své skupině, řeší se situace následovně: Pokud odehrál alespoň 50 % svých zápasů, všechny své neodehrané zápasy prohraje kontumačně (s uvedením skóre počet vítězných her, na které se hrálo : 0). Odehrál-li méně než 50 % svých zápasů, všechny jeho zápasy (i odehrané) prohraje kontumačně (s uvedením skóre počet vítězných her, na které se hrálo : 0)
(Úprava SŘ, bod 3.5) http://www.kulicky.com/soutezni-rad.php

Turnaj mistrů

Na Turnaj mistrů se v daném roce kvalifikuje 1/10 nejlepších hráčů průběžného národního žebříčku spočítaného k datu konání posledního turnaje započítávaného do národního žebříčku před Turnajem mistrů. Náhradníci nejsou povoleni.
(Úprava SŘ, bod 2.4) http://www.kulicky.com/soutezni-rad.php

(vysvětlivky: V případě, kdy bude v průběžném NŽ 280 hráčů, na tento turnaj bude mít právo účasti nejlepších 28 hráčů průběžného NŽ. V případě 350 hráčů v průběžném NŽ bude mít na tento turnaj právo účasti nejlepších 35 hráčů průběžného NŽ.)

Žádosti o povolování turnajů v Praze

VV vydal nařízení ohledně podávání žádosti o pořádní turnajů v Praze.
Nařízení týkající se všech typů turnajů konaných v Praze, na hříštích pro která jsou potřeba povolení. - Povolení vyřizuje pouze VV či jím pověřená osoba. V případě porušení tohoto usnesení nebudou turnaje v administraci schváleny. - Povolení na magistrátu Hl. města Prahy vyřizuje pouze VV či jím pověřená osoba před započetím kuličkové sezony + maximálně 1x během sezony pro danou lokalitu.
(Úprava SŘ, body 1.5 - 1.5.2) http://www.kulicky.com/soutezni-rad.php

Vkládání turnajů do termínové listiny

Turnaj je možné vložit do termínové listiny nejpozději 30 dní před datem konání Turnaje Mistrů. Později vložené turnaje nebudou VV v administraci schváleny.
(Úprava SŘ, bod 1.1.2) http://www.kulicky.com/soutezni-rad.php

(příklad: Turnaj mistrů se koná 15.10.2016, nejpozději vložené propozice nového turnaje mohou být 15.09.2016, turnaj se však může konat i 14.10.2016.)

Úprava pravidel / definice “kuličky”

VV rozšířil / upravil definici kuličky: “Kulička je sportovní náčiní z pevného nekovového materiálu neměnící tvar a vlastnosti o maximálním průměru 16,5 mm. V případě pochybností zda se jedná o kuličku dle výše uvedené definice (nestandardní a nové typy), rozhoduje o schválení Výkonný výbor ČKS. Hráč je povinen na požádání pořadatele či VV předložit své kuličky ke kontrole."
(Úprava Oficiálních pravidel, bod 2.3) http://www.kulicky.com/oficialni-pravidla.php

Definice pro výpočet “skokana roku”

Byla změněna definice pro výpočet pro skokana roku. Ze staré definice viz níže byl odebrán bod č.3:

1.Vítěze určuje nejvyšší bodový rozdíl z předchozího a aktuálního roku v národním žebříčku.
2.Jedná se o kategorii pro hráče, který zaznamenal nejlepší zlepšení v národním žebříčku v porovnání s předešlým rokem.
3.Anketu může vyhrát hráč, který zaznamenal s předešlými roky pouze zlepšení (tudíž hráči s výkyvy do této kategorie nespadají).
4.Do této kategorie nespadají nováčci.
5 Hráč tuto anketu může vyhrát několikanásobně.

Věci k zapůjčení pro pořadatele

Seznam věcí k zapůjčení naleznete zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Směrnice o půjčování věcí pro pořadatele:
https://docs.google.com/document/d/1w38 ... sp=sharing

Dan

Autor:  Výkonný výbor ČKS [ 08 čer 2016 14:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: Oznámení Výkonného výboru ČKS

Oznámení / MČR klubů 2016

Výkonný výbor ČKS oznamuje, že pořadateli MČR klubů 2016 udělil výjimku ze “Zásad pro pořádání republikových turnajů” a schválil předložený herní systém.

Předpokládaný herní systém:

Hrát budou pouze čtveřice proti sobě (odpadávají hry dvojic a trojic)

5 a méně klubů v turnaji:
každý s každým na 2 hry (zápas bude moci skončit 1:1 nebo 2:0)

6 a více klubů v turnaji:
základní skupiny každý s každým na 2 hry (zápas bude moci skončit 1:1 nebo 2:0) + K.O. pavouk na 2 vítězné hry

Podrobnější informace budou pořadatelem sděleny před zahájení turnaje.

Autor:  jokeroskater [ 08 čer 2016 23:06 ]
Předmět příspěvku:  Re: Oznámení Výkonného výboru ČKS

Jaká budou kritéria pro rozhodování o pořadí při rovnosti bodů v tabulce každý s každým (do 5 klubů) a o postupujících ze skupin (6 a více klubů)? Trochu se bojím "nekonečných skupin" tří týmů.
Pokud v tabulce každý s každým (např. při 5ti zúčastněných klubech -5 hracích kol po dvou zápasech) budou mít tři kluby stejně bodů, bude muset být rozhodovací turnaj (3 hrací kola po jednom zápase) mezi nimi, každý s každým (už na dva, lépe tři vítězné, aby se zvýšila pravděpodobnost rozhodnutí, byť na úkor časové náročnosti), kde ale opět může nastat rovnost.
Petr H.

Autor:  Dan-Bes [ 09 čer 2016 08:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: Oznámení Výkonného výboru ČKS

Ahoj Petře, s touto eventualitou samozřejmě pořadatel počítá a má doplňující kritéria pro postup ze skupin. Pořadatele jsme včera informovali o nutnosti doplnit tato kritéria do propozic turnaje (v termínovce).
Dan

Autor:  Výkonný výbor ČKS [ 08 zář 2016 09:43 ]
Předmět příspěvku:  Re: Oznámení Výkonného výboru ČKS

Oznámení / turnaje v září a v říjnu v termínové listině

1) Výkonný výbor ČKS upozorňuje potencionální pořadatele na bod 1.1.2 SŘ, že poslední možný termín pro vložení nového turnaje (kategorie Open) je 14.9.2016.

2) Výkonný výbor ČKS upozorňuje, že Kuličková sezóna pro juniorskou kategorii končí (dle SŘ bod 5.4.) posledním turnajem Masters, který se juniorům započítává do NŽ, tedy 24.9.2016. Po tomto termínu se nemohou vypisovat juniorské kategorie do propozic turnajů (jedině nežebříčkově). Vyhlášení nejlepších juniorů sezóny 2016 proběhne po skončení Masters v Bedihošti 24.9. (případně 25.9.).

Děkujeme za pochopení.

Autor:  Výkonný výbor ČKS [ 02 říj 2016 20:05 ]
Předmět příspěvku:  Re: Oznámení Výkonného výboru ČKS

Ahoj všem kuličkářům,
včera při opravě výsledkové listiny z Kralup se pravděpodobně stala chyba v databázi a díky tomuto zatím nejsou body z tohoto a následujících turnajů + nejsou dostupné detailní statistiky jednotlivých hráčů. Na chybě se usilovně pracuje, v úterý by mohlo být vše opraveno.

Děkujeme za pochopení

Autor:  Dan-Bes [ 01 pro 2016 11:12 ]
Předmět příspěvku:  Re: Oznámení Výkonného výboru ČKS

Hledáte nové místo pro hraní kuliček? Víte o nějakém hřišti na kterém byste rádi pořádali v příštím roce kuličky? Máte nějaké nápady či náměty na úpravu pravidel či soutěžního řádu?

Výkonný výbor v současné době intenzivně pracuje na přípravách nové kuličkové sezony a během prosince tedy máte poslední možnost zapojit se do těchto příprav i vy (nejpozději do 12. prosince 2016 abychom mohli vaše návrhy a připomínky projednat ve VV).

Pro zasílání oficiálních podnětů a návrhů (na změny v pravidlech, soutěžním řádu ap.) byl vytvořen následující formulář:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... Q/viewform
Požadavky na nová hrací místa můžete adresovat přímo mě (d.beseda@seznam.cz, info@kulicky.com). Nezapomeňte přiložit fotografie místa, odkaz na mapách nebo kontaktní informace na správce areálů / hřišť - určitě mi tím usnadníte a urychlíte práci při vyjednávání.

Děkuji

Dan

Autor:  Dan-Bes [ 24 dub 2017 11:34 ]
Předmět příspěvku:  Re: Oznámení Výkonného výboru ČKS

Podrobné statistiky a výsledky z turnajů Masters

Zájemcům o podrobné statistiky a výsledky (základní skupiny, pavouk, dohrávky) oznamujeme, že se k těmto statistikám dostanou přes výsledkovou listinu turnaje. Na konci každé výsledkové listiny naleznete odkaz “Podrobné výsledky turnajů kategorie Masters”.

Český kuličkový svaz

Přílohy:
nahled-vysledkova-listina-4.jpg
nahled-vysledkova-listina-4.jpg [ 163.35 KiB | Zobrazeno 2094 krát ]

Autor:  Dan-Bes [ 24 zář 2017 23:58 ]
Předmět příspěvku:  Re: Oznámení Výkonného výboru ČKS

VV ČKS dne 23.9.2017 schválil prodloužení sezony juniorské kategorie do termínu konání posledního možného turnaje kategorie Open v této sezoně (což je neděle 8.10.2017).

Důvodem je situace která by nastala (stejně jako tomu bylo loňský rok): Juniorům by se od dnešního dne (24.9.2017) nezapočítávaly body do "NŽ juniorů" (jejich kategorie by musela být na následujících turnajích pouze nežebříčková) a také by to způsobilo problémy pořadatelům lig (Kralupská, Neratovická ad.) kde je potřeba znát bodovou hodnotu pro juniorskou kategorii.

Vyhlášení výsledků juniorské kategorie proběhne na prvním turnaji Masters v následující sezoně.

Autor:  Dan-Bes [ 09 led 2018 16:14 ]
Předmět příspěvku:  Re: Oznámení Výkonného výboru ČKS

Členské příspěvky pro rok 2018

podrobnosti viz:
http://www.hrajemekulicky.cz/clenske-pr ... -rok-2018/

Dan

Stránka 1 z 4 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/