Přihlásit se | Registrovat


Odeslat nové téma Odpovědět na téma
 Stránka 1 z 1  [ Příspěvků: 15 ] 

10 led 2023 09:17

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 04 kvě 2015 09:34
Příspěvky: 40

Bod 12. programu valné hromady - Návrh pravomocí VV (návrh VV)

Valná hromada uděluje pravomoc VV provádět úpravy a změny v interních dokumentech ČKS (Pravidla kuliček, Soutěžní řád, Zásady pro republikové turnaje, Registrační řád), bez ohledu na změny odhlasované Valnými hromadami.

------------------------------------------------------------
Odůvodnění:

Na základě bodu 6.2 stanov “Valná hromada ČKS je nejvyšším volebním a schvalujícím orgánem ČKS. Svolává a řídí ji prezident ČKS.”, po konzultacích s dvěma bývalými prezidenty ČKS (P.Šejba, D.Beseda), shodě uvnitř VV a následně na základě bodu 6.22 c) stanov “Výkonný výbor zajišťuje výklad stanov” přicházíme s tímto výkladem:

Schválené návrhy na předchozích valných hromadách, které nespadají výlučně do kompetence valné hromady, ale do kompetence výkonného výboru může dále změnit jen a pouze znovu valná hromada a nikoliv výkonný výbor. Jedná se zejména o změny v pravidlech kuliček, soutěžním řádu, zásadách pro republikové turnaje, registračním řádu.

Schválením tohoto návrhu pravomocí docílíme toho, že v případě potřeby změnit cokoliv v těchto interních dokumentech je bude moci kdykoliv VV změnit a nebude muset ohledně tohoto být svolávána VH.

_________________
Výkonný výbor ČKS


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

10 led 2023 13:12

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 23 dub 2010 13:23
Příspěvky: 114
Věk: 49
Bydliště: Odolena voda

Citace:
Schválením tohoto návrhu pravomocí docílíme toho, že v případě potřeby změnit cokoliv v těchto interních dokumentech je bude moci kdykoliv VV změnit a nebude muset ohledně tohoto být svolávána VH.


Tento návrh kategoricky odmítám!! Nejvyšším orgánem organizace je a bude vždy Valná hromada. Valná hromada schvaluje změny v interních předpisech a celý spolek se těmito předpisy musí řídit do svolání jiné Valné hromady v následujícím roce. (předsedové klubů mají instrukce svých členů, jakým způsobem by chtěli interní předpisy upravit, na VH tyto změny navrhují a s ostatními předsedy hlasují o změnách)
Výkonný výbor "pouze" vykonává dozor nad dodržováním předpisů schválených Valnou hromadou, popřípadě vysvětluje myšlenku schválených předpisů a v neposlední řadě řeší spory jednotlivých členů, kteří mají na stejný předpis odlišný názor. Nesmí nikdy v budoucnosti cokoliv měnit na schválených předpisech Valnou hromadou!!!
Pokud se pravomoci Valné hromady přenesou na Výkonný výbor, kdo bude Výkonný výbor ustanovovat, nebo odvolávat???
Má-li se nějaká změna v interních předpisech dotýkat celého spolku a všech členů, nemůže přece o takové změně rozhodovat jen malá skupina Výkonného výboru!!
Pořádně si rozmyslete své návrhy změn v interních předpisech na nadcházející Valné hromadě a rozhodně hlasujte pro Ne v nadepsané navrhované změně.

Předseda Kontrolní komise.
Marek Šiňanský


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

10 led 2023 14:14

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 24 zář 2018 19:06
Příspěvky: 78

Ahoj Marku. Jen krátká otázka. Podepsal ses jako předseda Kontrolní komise. Je tvé vyjádření a navádění hráčů, jak mají hlasovat, vyjádřením celé Kontrolní komise?
Děkuji za odpověď. Jirka

_________________
To,že jsem paranoidní ještě neznamená, že po mě nejdou...


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

10 led 2023 20:20

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 23 dub 2010 13:23
Příspěvky: 114
Věk: 49
Bydliště: Odolena voda

Ahoj Jirko a všichni členové ČKS včetně KK. Omlouvám se za své navádění, jež bylo nepatřičné. Návrh na převod pravomocí valné hromady na výkonný výbor mě tak rozvášnil, že jsem svou reakci napsal horkým perem v době své pracovní pauzy na oběd. Jakožto předseda KK jsem v rámci své pravomoci chtěl především upozornit na možné porušení legislativních povinností spolku právě návrhem výkonného výboru na převod pravomocí VH na VV. Nicméně právě sedím nad protinávrhem jako člen ČKS. Ve svém protinávrhu podrobněji oddůvodním, proč nelze převádět pravomoci valné hromady na výkoný výbor právě u našeho spolku.


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

10 led 2023 22:00

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 23 dub 2010 13:23
Příspěvky: 114
Věk: 49
Bydliště: Odolena voda

https://1drv.ms/w/s!Arn9JAVprFOXhKgidIo ... A?e=N7rmMG
Můj návrh zaslaný prezidentu ČKS.


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

10 led 2023 22:04

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 23 dub 2010 13:23
Příspěvky: 114
Věk: 49
Bydliště: Odolena voda

Omlouvám se za chybu v zadání. Odkaz níže není spam. Je to odkaz na můj návrh.
https://1drv.ms/w/s!Arn9JAVprFOXhKgidIo ... A?e=N7rmMG


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

10 led 2023 23:05

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 24 zář 2018 19:06
Příspěvky: 78

Ahoj Marku, ahoj všichni kuličkáři.

Pokusím se vysvětlit o co nám ve výkonném výboru (VV) jde, v souvislosti s Návrhem pravomocí - bod k hlasování na Valné hromadě.
Výkonný výbor zajišťuje podle Stanov ČKS (čl.6, odst 22 c) ) výklad těchto stanov. A současný VV se shodl na tom, že dotčené interní předpisy schvaluje a mění Výkonný výbor na základě stanov ČKS.
Soutěžní řád, Zásady pro pořádání republikových turnajů i Registrační řád historicky měl, či doposud má, ve svém textu informaci o schválení Výkonným výborem. Tedy historicky tyto interní předpisy patřily a stále patří do pravomocí VV. Problém nastal ve chvíli, kdy Valná hromada schválila dílčí změnu některého z těchto předpisů. A k tomu došlo v minulosti nejednou. V tu chvíli se bod, který schválila VH dostává pod schvalovací proces zase jen Valné hromady a VV s tím nic nenadělá, i kdyby si to přáli všichni členové celého svazu. Snadno se může stát, že takto přijatý bod nekoresponduje s dalším textem dokumentu a vyvolá tak (nevědomky) situaci, kdy celý předpis ztratí návaznost jednotlivých bodů a může být rázem nepoužitelný. Snadno se při debatě na VH o finální podobě některého bodu zvolí kompromisní řešení, které ale nemusí mít další návaznost na zbytek dokumentu.
Věřte, že každá změna je zdlouhavá a mnohdy mravenčí práce, aby vše pasovalo nejen na dotyčný dokument, ale i na další, s ním případně spojené předpisy...
Ano, mohli jsme si ve VV schválit změny, které předkládáme VH, sami. Dospěli jsme ale k názoru, že jde o dost zásadní změny, které chceme projednat na VH. Zároveň by ale měl mít současný, potažmo budoucí VV možnost tyto změny korigovat, pokud se ukáží jako nedostačující, nebo nebudou zapadat do případných dokumentů ČKS. Ne letos, třeba ani za rok. Ale za dva, tři roky jistě vyvstane potřeba do textu sáhnout a upravit jej. A ne vždy je komfortní a pružné čekat na valnou hromadu...

Pro představu... Valná hromada 23.4.2022 schválila změny Soutěžního řádu a pozorný čtenář si všimne, že v zápisu z této VH je podotknuto, že tyto změny jsou v pravomoci VV. Od této chvíle smí ale jakoukoliv změnu těchto bodů provést jen valná hromada. A to i přes fakt, že body schvalovali 4 lidé - na VH byli pouhé 4 kluby. Určitě nikterak nesnižuji rozhodnutí této valné hromady, použil jsem to jen pro představu...

Pro Marka:
marekbandy píše:
...Valná hromada schvaluje změny v interních předpisech a celý spolek se těmito předpisy musí řídit do svolání jiné Valné hromady v následujícím roce...
Stanovy ČKS nic takového neříkají.

marekbandy píše:
Výkonný výbor "pouze" vykonává dozor nad dodržováním předpisů schválených Valnou hromadou, popřípadě vysvětluje myšlenku schválených předpisů a v neposlední řadě řeší spory jednotlivých členů, kteří mají na stejný předpis odlišný názor.
Citace stanov ČKS: Výkonný výbor zejména: ..., zajišťuje výklad stanov, ..., vydává organizační řád ČKS, interní předpisy ČKS, které upravují práva, povinnosti a další nároky zaměstnanců ČKS, jakož i další předpisy, které je organizace povinna vydat podle obecně závazných právních předpisů, ...

marekbandy píše:
Pokud se pravomoci Valné hromady přenesou na Výkonný výbor, kdo bude Výkonný výbor ustanovovat, nebo odvolávat???
Nikdo nechce přenést pravomoce VH na VV... Špatně jsi pochopil náš návrh.

Snad se již chápeme o trochu lépe ;).
Jirka

p.s. tohle není oficiální vyjádření VV :)

_________________
To,že jsem paranoidní ještě neznamená, že po mě nejdou...


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

10 led 2023 23:44

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 24 zář 2018 19:06
Příspěvky: 78

marekbandy píše:
https://1drv.ms/w/s!Arn9JAVprFOXhKgidIoO8H7f4tlDIA?e=N7rmMG
Můj návrh zaslaný prezidentu ČKS.
Marku, úplně nevím, co ti na tvůj text napsat...

citace č.1: Výkonný výbor je samostatný řídící celek mimo prezidenta a tajemníka. Podle občanského zákoníku se výkonný výbor skládá ze tří členů. Předseda výkonného výboru není povinnost. Prezident a tajemník nejsou členové výkonného výboru. Jsou představiteli spolku navenek a mají pravomoc svolat VH.
Odpověď: Stanovy ČKS, čl. VI. odst. 19: Členy výkonného výboru jsou prezident, tajemník a členové výkonného výboru (předsedové odborných komisí).

citace č.2: ČKS již nepotřebuje výkonný výbor.
Odpověď: Stanovy ČKS, čl. VI, odst.1: Orgány ČKS jsou:
Valná hromada - jako orgán nejvyšší,
Prezident - jako orgán statutární,
Výkonný výbor - jako orgán výkonný,
Odborné komise (předsedou komise je vždy člen VV),
Kontrolní komise - jako orgán kontrolní.

Ostatní text je... promiň mi ten výraz - zmatený. Teprve po dvojím přečtení mi došlo, že požaduješ změnu stanov ?!?! K tomu jen krátká odpověď. TO NEJDE! Program Valné hromady byl již zveřejněn a nelze jej bez souhlasu VŠECH delegátů s hlasovacím právem měnit. Tedy - museli by se na tom shodnout všichni předsedové klubů, které jsou na pozvánce vyjmenované. Všechno má svá pravidla...

Ještě na závěr tvá citace z konce textu:
Valná hromada může ustanovit nový tříčlenný výkonný výbor, ale bez prezidenta a tajemníka.
NEMŮŽE!!! Viz odpověď u citace č.1

Ostatní můžeme probrat někdy osobně ;).

Ahoj Jirka

_________________
To,že jsem paranoidní ještě neznamená, že po mě nejdou...


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

11 led 2023 00:20

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 23 dub 2010 13:23
Příspěvky: 114
Věk: 49
Bydliště: Odolena voda

Jirko, rozebral jsi můj příspěvek subjektivním pohledem jedinného člena hybridního VV, jak píši ve svém návrhu. Skvělé!!! Věřím v hojnou účast na VH, která prodiskutuje celou záležitost a řádně zváží všechny pro a proti a správně odhlasuje změny.


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

11 led 2023 00:46

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 23 dub 2010 13:23
Příspěvky: 114
Věk: 49
Bydliště: Odolena voda

Vážení členové spolku, okamžikem zahájení VH přestávají plati všechny schválené předpisy a začnou znovu platit po skončení VH. Je to mimořádná příležitost pro všechny nějakým zůsobem ovlivnit chod a pravidla. Program VH je orientační berličkou pro úsporu času, ale není směrodatný, dokud tento program neschválí VH po svém zahájení!! I program navržený prezidentem svazu je pořád jenom návrhem, před schválením VH. Tohle chci sdělit široké veřejnosti, aby si všichni uvědomili, že mají všichni vliv něco změnit.
Pojďte se všichni sejít v Zastávce a prodebatit všechno co se dá do posledního detailu. Děkuji Marek


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

12 led 2023 13:53

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 24 zář 2018 19:06
Příspěvky: 78

Marku, doporučuji ti vážit slova. Některá tvá vyjádření jsou už za hranou...
Předně Výkonný výbor není hybridní, ale řádně zvolený Valnou hromadou. To není můj subjektivní názor, ale fakt. Dokud nebude zvolen nový výbor, prosim respektuj to.
Další... okamžikem zahájení VH nepřestávají platit žádné schválené předpisy! Ty přestávají platit až okamžikem odhlasováním případné změny, pokud se o těchto jedná na VH. I tady máš mylnou představu.

V neposlední řadě, tvé návrhy mohou být pouze součástí diskuse, ale určitě nemohou být zařazené do programu schůze. To jsem ti již vysvětloval, přečti si Jednací řád VH. Program VH opravdu není orientační berličkou, ale pevně daným pořadem jednání - zjednodušeně řečeno. Ano, platí jisté pevně definované výjimky... ale...

Než budeš opět reagovat, nastuduj si Stanovy a Jednací řád VH, tam je vše vysvětleno.

Zdraví Jirka

_________________
To,že jsem paranoidní ještě neznamená, že po mě nejdou...


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

16 led 2023 16:09

Offline
Registrován: 13 črc 2010 22:28
Příspěvky: 505

Vážené kuličkářky, vážení kuličkáři.
Tato debata se začala ubírat zcela nevhodným směrem, pokusím se tedy celou záležitost ještě jednou objasnit.
VV uveřejnil ve fóru návrhy změn, které obdržel od hráčů a o kterých si myslí, že jsou důležité a očekával nějaké reakce. Protože se však diskuze zúčastnilo pouze pár jedinců, nemohl si VV utvořit ucelený obraz, jak na tyto změny hráči zareagují. Protože VV nechce o takto důležitých změnách rozhodovat bez znalosti názorů většiny hráčů, rozhodl se tyto změny projednat na VH, ačkoliv jsou plně v pravomoci VV. Ale může se stát (a také se v minulosti několikrát stalo), že odhlasované změny se ukázaly jako nevyhovující, nedostatečné, nebo v praxi nepoužitelné a bylo potřeba je upravit, což VV vždy udělal ke spokojenosti hráčů. (tady mám na mysli změny, které nebyly projednávány na VH). Pamatuji se např. na vášnivou debatu o zvedání kuličky, jejíž finální podoba musela být několikrát přepracována. Takovýchto debat by si VV přál co nejvíce, aby mohl rozhodovat opravdu podle přání většiny hráčů a nemusel danou problematiku projednávat na VH.
Ovšem legislativa říká, že co odhlasuje VH, může změnit zase jen VH. Proto VV žádá VH o svolení, aby o záležitostech, které jsou v kompetenci VV a byly projednány na VH mohl rozhodovat VV i nadále samostatně, bez nutnosti svolávat kvůli každé změně VH. V žádném případě se nejedná o přenesení pravomocí VH na VV! (ono to totiž ani nejde, protože pravomoce VH jsou jasně definovány zákonem)
Snad jsem to vysvětlil srozumitelně.
A ještě se vyjádřím k několika bodům této debaty:
Plně se ztotožňuji s příspěvky Jirky Petráně, kde hodně věcí správně vysvětlil a nemyslím si, že jde o jeho subjektivní názor.
Členy VV jsou prezident, tajemník a členové VV. Odborné komise v současné době nemáme, ale VH je může vždy podle potřeby zřídit. Jejich předseda musí být člen VV. Takto je to myšleno.
V dopise prezidentovi, na který je odkaz ve fóru, autor navrhuje uspořádání 12ti turnajů Masters v sezóně 2023. K tomu mám připomínku, že do roku 2015 jsme měli těchto turnajů 10, což se hráčům zdálo moc a na základě ankety mezi hráči byl tento počet VV snížen na 8. Od roku 2020 na základě vládních opatření v souvislosti s covidem byl VV snížen tento počet na 6 a tento stav platí dodnes. Takže tady navrhovatel jde proti rozhodnutí VV. Osobně si myslím, že 12 je opravdu moc, hráči se určitě chtějí věnovat svým dětem, rodinám, případně dalším aktivitám, které určitě mají a ne každý víkend jezdit po turnajích.
Dále se zde uvádí, že okamžikem zahájení VH přestávají platit všechny schválené předpisy. Tak tohle už je vyložený nesmysl! Všechny předpisy platí a platit budou i nadále, pouze se do nich zaimplementují případné změny schválené VH.
To je ode mne vše a všem vám přeji hodně úspěchů v nadcházející sezóně.
Pavel


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

17 led 2023 09:46

Offline
Registrován: 14 lis 2007 09:33
Příspěvky: 182

Jelikož můj příspěvek úplně zapadl a nikdo na něj nereagoval, zkusím to znovu.
Pokud chce VV přesunout nějaké rozhodnutí na VH ( s čím samozřejmě souhlasím) ptám se, zda
je spravedlivé, že jeden hlas klubu o třech členech má stejnou váhu jako hlas klubu o členech např.20 a více.


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

17 led 2023 11:33

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 20 říj 2008 20:11
Příspěvky: 12

Ahoj Michale,
tuším, že se řešilo na VH v Brně v roce 2019 formou diskuse (zvýšení počtu hlasů pro kluby s početnější členskou základnou) a tento "návrh" nenašel dostatečnou podporu u klubových zástupců tak, aby se řešilo dále.

Osobně mám tento bod po pár letech připraven pro letošní VH též do diskuse. Je možné, že si nyní více hráčů/klubů může klást otázky typu: proč by kluby s vyšší členskou základnou (rozuměj řádnými členy ČKS) nemohly disponovat na VH větším počtem hlasů a tím mít automaticky větší vliv na dění v našem svazu?

Jen je potřeba zvážit všechna PRO a PROTI, případně pořešit ten "správný" počet od jakého počtu řádných členů ČKS jednotlivého klubu by měl být zvýšen počet hlasů pro klub na VH a neschválit něco co nás případně může dostat v budoucnu do jakýchkoliv problémů, které půjdou jen těžko vrátit zpět.

Martin


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

24 led 2023 08:53

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 20 říj 2008 20:11
Příspěvky: 12

Na základě komunikace s Markem Šiňanským oznamuji, že Marek svůj návrh/protinávrh viz viewtopic.php?f=12&t=2738#p9316 k bodu č. 12 programu VH 11.2.2023 na rozpuštění VV bere zpět. (ač je to vlastně tak, jak bylo podáno vlastně nemožné)


Nahoru Nahoru
  Profil
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma
 Stránka 1 z 1  [ Příspěvků: 15 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru


Přejít na:  
cron