Přihlásit se | Registrovat


Odeslat nové téma Odpovědět na téma
 Stránka 1 z 1  [ Příspěvků: 8 ] 

15 lis 2018 14:40

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 492
Věk: 43
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Téma: Valná hromada ČKS 2019

V rámci tohoto vlákna můžete přidávat také své návrhy na zařazení bodů k jednání, kterými by se měla (dle vašeho názoru) Valná hromada zabývat. Předběžně je naplánováno, že by se VH mohla konat v únoru / březnu v Brně (v rámci střídání Čechy x Morava).


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

14 pro 2018 01:37

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 492
Věk: 43
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Mám sepsanou dlouhou zprávu o stavu kuličkového svazu / kuličkového sportu v České republice. Nechci vás však zbytečně zatěžovat podrobnostmi a statistikami. Srovnání s ostatními svazy "podobně velkými" je na první pohled zřejmé. Nerad bych, aby tento vývoj pokračoval i nadále a nechce se mi také čekat další dva roky do řádného vypršení členství VV. Proto budu předkládat návrhy pro nejbližší Valnou hromadu, které budou zahrnovat tyto body:

1. počet členů VV navýšit na 7

2. zavést v rámci svazu Komise (jako je tomu u jiných sportovních svazů). Předseda každé takovéto Komise by byl současně i členem VV.

3. VV potřebuje více prostoru pro propagační práci, administraci a hlavně rozšiřování kuličkového sportu do ostatních krajů / okresů / měst ...

4. zavést pevné datum do kterého bude možné hradit členské příspěvky (např. konec dubna každého roku, ap.)

5. zavést Disciplinární řád, který bude řešit různé přestupky a prohřešky. Tento dokument je běžný z všech jiných svazů.

6. začlenit ČKS do nějaké zastřešující organizace. Členství přímo v České unii sportu je prozatím nereálné, ale existuje zde možnost začlenění do dvou sportovních federací. V současné době jednám o bližších podmínkách. Vstup je reálný od roku 2020.

Dan


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

27 pro 2018 12:37

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 492
Věk: 43
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Důležité oznámení prezidenta svazu

Nesmíme ztrácet čas (další 2 roky do řádného ukončení funkčního období současného VV) a proto nechci ani zbytečně odkládat tyto návrhy, které jsem zpracoval a které mají ČKS znovu nastartovat a přiblížit ostatním fungujícím sportovním svazům (srovnatelné velikosti).

1)
Zvýšení počtu členů Výkonného výboru ze současných 5 na 7. Tento návrh neprošel jen těsně na poslední VH i když bylo připraveno kandidovat dalších několik členů do VV (v případě, že by prošel počet 7).
Pětičlenný VV je zde již řadu let, ale hodně se změnilo. Zejména nárůst admistrativy (z důvodu platnosti nového občanského zákoníku, GDPR, ad.) a také díky nárůstu interních věcí (registrace přihlášek do ČKS, vybírání členských příspěvků, zavedení účetnictví, atd atd).

Pokud dáme stranou funkci prezidenta a tajemníka, kteří se musí věnovat této administrativě především, zbývají na další práci pouze 3 členové.

2)
Členové Výkonného výboru by měli mít předem přidělenou agendu, kterou se budou primárně zabývat. To lze docílit zavedením “Komisí” - jako poradních a pracovních orgánů svazu a Výkonného výboru.

Předseda takového komise by byl současně členem VV a byl by volen do VV na tento konkrétní post (resort) nebo b) byl by mu přidělen až po volbě do VV (tady nechám na Valnou hromadu, která možnost je lepší; dodatečné rozdělování resortů je běžné např. v obecních zastupitelstvech, v rámci vlády ap.).

Komise fungují zcela běžně i u ostatních sportovních svazů a mají na starost zejména přípravu návrhů. Sportovně - technická komise (STK) je nejčastějším poradním orgánem, který má na starost např. i kontrolu republikových turnajů, podílí se na výběru pořadatelů, definuje propozice turnajů atd atd.

Díky Komisím se pak VV může věnovat také ostatním - důležitým věcem. Zejména rozvoji kuliček do ostatním míst ČR, zakládání nových hřišť a klubů, rozšiřování hráčské i členské základny. Nyní jsem někde na úrovni “okresního” klubu.

3)
Zjednodušení přijímání nových kuličkových klubů do ČKS. V současné době platí velmi přísné pravidlo (srovnání “nováček” vs. “stávající klub”), kdy nový zájemce/klub musí uhradit 500 Kč (z této částky navíc "nutíme" klub, že může uhradit až 4 členům řádné členství a při tom stávající velké kluby mají leckdy řádného člena jen jednoho, někdy ani žádného); Tohle bylo schváleno na VH v lednu 2018 (před Extrémy), kdy proti tomuto návrhu hlasovali pouze 2 zástupci klubů (já a Martin Mišovič).

4)
Zjednodušení výpočtu účasti klubu na Valné hromadě. Již žádné "klub který vyslal jednoho zástupce na alespoň 3 turnaje v předešlé sezoně.. atd”; Právo účasti musí mít každý řádný člen ČKS - myšleno každý klub který figuruje v seznamu členů. Zde již máme definici toho kdy klub je aktiví a kdy zaniká (klub musí mít min. 1 řádného člena a během 2 posledních let musí mít alespoň 1 účast na žebříčkovém turnaji).

5)
Členské příspěvky je nutné hradit vždy k pevně danému termíny (ten určí buď stanovy nebo vždy Valná hromada).

Svaz se potřebuje rozvíjet a někam pohnout a rozvoj kuličkového sportu brzdí zejména dvě věci: a) administrativní zátěž, které stále přibývá a b) přípravy návrhů v rámci úprav Soutěžního řádu, Zásad ap. (tato témata by měla na starost “Sportovně - technická komise”).

Pro mě osobně jsou důležité zejména body č. 2 a 3. Tyto body budu usilovně prosazovat na nejbližší VH a na základě výsledku hlasování VH (schválení / neschválení) se následně rozhodnu, zda budu pokračovat ve vedení svazu. - Pokud vše klapne a budu pokračovat (další 2 roky / do dubna 2021? - záleží jaké funkční období bude VH schváleno), budu pracovat na splnění cílů, které jsem sepsal v dokumentu “Plán rozvoje kuličkového sportu v ČR v letech 2019 - 2021”. Pokud se mi to nepodaří (já však doufám že ANO / budou li schváleny Komise ad.), nebudu již v příštím volebním období kandidovat na prezidenta svazu ani do VV. Je to můj takový pracovně-osobní závazek.

Děkuji za práci současnému VV. Tato opatření a návrhy nejsou myšleny jako kritika práce členů VV a nejsou směřovány k nikomu osobně. Se současným zastoupením (jak osobním / tak regionálním i klubovým zastoupením) - jsem spokojený a počítám s tím, že pokud budou sami chtít, budou znovu kandidovat (nebo alespoň zástupci těchto klubů).

VV v současné podobě a se současnými pravidly práce a rozdělování úkolů (předkládání návrhů prezidentem) však působí spíše jako "udržovací" - pro nějaký svaz, který má již dostatečnou členskou základnu a nemusí tak často zasahovat do Soutěžního řádu a nemusí se zabývat každý rok (několik měsíců práce) definicemi Turnaje mistrů, Zásadami atd. - věcmi, které berou energii a neskutečně hodin práce (kterou mohou udělat jiní lidé v Komisích).

Podrobně o komisích jako pracovních a poradních orgánech ČKS / VV - v samostatném vláknu.

Děkuji za pozornost,

Daniel Beseda, prezident


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

21 led 2019 20:40

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 492
Věk: 43
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Pozvánka na Valnou hromadu Českého kuličkového svazu, která se uskuteční 23. února 2019 v Brně

http://www.hrajemekulicky.cz/pozvanka-n ... 19-v-brne/


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

22 led 2019 20:06

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 492
Věk: 43
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Kandidáti do vedení ČKS. Pokud máte zájem kandidovat na některou z pozic v Českém kuličkovém svazu, můžete zasílat své kandidátní přihlášky na e-mail: info@kulicky.com (případně d.beseda@seznam.cz) a to nejpozději do čtvrtku 21. února 2019. Kandidovat samozřejmě lze i v den konání VH, ale kandidáti nebudou vytištěni na volebních lístcích (budou pouze dopsáni ručně).

Počet členů VV a případně konkrétní názvy komisí ap. budou samozřejmě známy teprve po jednání VH (před samotnou volbou) a je tedy nutné s tímto faktorem počítat. Kromě obsazení Výkonného výboru (Prezident / Tajemník / Členové VV - Předsedové komisí) se budou dále volit členové "Kontrolní komise" (členové nejsou součástí VV, jedná se o doporučeně-povinný orgán v případě, že budeme žádat o různé granty a dotace). Dále se bude volit (pokud bude schváleno VH) předseda/zástupce "hráčů bez klubové příslušnosti" (tento zvolený zástupce bude moci od příští VH zastupovat tyto hráče na VH).

Kandidáti budou zveřejňováni průběžně na této stránce (rovněž zde naleznete veškeré podklady pro jednání VH, návrhy a vysvětlení):
http://www.hrajemekulicky.cz/pracovni-c ... brno-2019/

Předpokládané složení VV ČKS a komisí:

> Prezident svazu
> Tajemník svazu (případně sloučit s Administrativní komisí)
> Člen VV a předseda „Sportovně technické komise“ (STK)
> Člen VV a předseda „Administrativní komise“ (samostatně nebo viz tajemník svazu)
> Člen VV a předseda „Mediální a propagační komise“
> Člen VV a předseda „Rozvojové komise“ (samostatně, nebo viz prezident svazu)
> Člen VV a předseda „Disciplinární komise“

> Členové Kontrolní komise (pokud bude na VH ustanovena; členové nesmí být současně členy VV; pravomoci určuje Občanský zákoník; počet členů KK: 3)
> Předseda / zástupce „hráčů bez klubové příslušnosti“ (pokud bude tato funkce na VH ustanovena; tento zástupce následně může zastupovat hráče bez klubové příslušnosti na Valných hromadách)


Děkuji za pozornost,
Dan


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

23 led 2019 23:37

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 492
Věk: 43
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Něco málo ke komisím.

O konkrétní podobě, počtu a pravomocech komisí rozhodne až valná hromada. Je možné, že některé resorty se nakonec sloučí, nebo naopak delegáty valné hromady napadnou resorty jiné. Také je možné, že vzniknou nové potřeby až v rámci funkčního období VV. V tomto případě mohou vznikat z podnětu VV pracovní skupiny, které však povede pověřený zástupce, který nebude členem VV.

Každopádně ze zkušeností z jiných sportovních svazů se nejčastěji vyskytují tyto komise:

Administrativní Komise
Komise mládeže
Sportovně technické Komise
Disciplinární Komise
Rozvojové Komise
Propagační Komise / Mediální a propagační Komise

Komise jsou poradním a iniciačním orgánem výkonného výboru / respektive VH.

- projednávají vlastní návrhy a formulují usnesení pro výkonný výbor
- projednávají návrhy a témata přidělená výkonným výborem
- projednávají návrhy a témata přidělená prezidentem (většinou návrhy od klubů, členů ČKS ap, adresována výkonnému výboru)

Kromě poradní a iniciativní funkce, bude na komise přenášená také (v některých oblastech) výkonná moc.
Komisi bude svěřen konkrétní úkol (nebude již zapotřebí projednání ve VV). V takovém případě podléhají komise přímo prezidentu ČKS, který je kontroluje a přiděluje úkoly.

Komise pracují jako kolektivní orgán a rozhodují většinou hlasů svých členů. V rámci jednotlivých úkolů, které na komisi deleguje Výkonný výbor, mohou předsedové komisí přizvat k projednání další (nestálé členy komise) odborníky a to například i z prostředí mimo kuličkový svaz (kuličkový sport).

Jednotlivé členy komise si vybírá předseda a návrh schvaluje výkonný výbor. Počet členů není přesně určen (doporučeno min. 5, ideálně 7 - 9). Komise musí být složená ze členů z různých kuličkových klubů (počítá se i s hráči bez klubové příslušnosti).

Návrh na zřízení komisí počítá i s variantou, že člen některé z komise může být současně členem jiné komise / jiných komisí. Stejně tak předseda komise (a člen VV) může být v jiné komisi řadový člen.

V praxi by to mohlo probíhat např. takto. Předsedové klubů by měli znát své členy patrně nejlépe. Mohou je oslovit případně sami doporučit, v rámci klubové schůze se o tomto tématu poradit… Když bude následně předseda komise kontaktovat předsedu konkrétního klubu, bude hledání vhodných členů do komise jednodušší a efektivnější (než když se budou muset kontaktovat přímo každý hráč zvlášť).

Komise se schází podle potřeby. Usnesení komise se vyhotovuje písemně (nebo v elektronické formě; Google dokumenty ap.). Forma jednání komisí je také na každém předsedovi (prezenční schůze na některém z turnajů, telekonference, Facebook skupina, emailové komunikace, kombinace výše uvedeného, ap.)

Každá komise se řídí svým satutem, který schvaluje výkonný výbor.

O náplni práce jednotlivých komisí podrobněji v dalším příspěvku (zveřejním do 25.1.).

Dan


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

25 led 2019 15:23

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 492
Věk: 43
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Kontrolní komise

Kontrolní komise sice není povinná (ze zákona), ale pokud chceme kontrolovat činnost statutárního orgánu (prezidenta) a výkonného výboru, tak je rozhodně žádoucí. Povinnost mít kontrolní komisi je také v případě, že budeme žádat o různé dotace a granty.

Zde názor jednoho vysoce postaveného právníka z české unie sportu:

"MIMO PROTOKOL :

Nešlo si nepovšimnout, že stanovy ČKS nijak nezmiňují existenci kontrolního orgánu

spolku, natož jeho ustavení … (budiž), když skutečně SOUKROMÉ právo=NOZ= spolkům nepřikazuje, jako

„povinnou orgánovou výbavu spolku“ = kontrolní orgán spolku . Nicméně VEŘEJNÉ právo, jako např. zákon

o rozpočtových prawidlech (bez ohledu na to, že již byla zrušena ust. §§ 147-150 NOZ o „statusu“ veřejné

prospěšnosti, když ve výbavě NOZ zůstává od 1.1.2018 jaksi „osiřelý § 146“ deklarující jen „veřejnou prospěšnost“),

který určuje mimo jiné také „dotační pravidla“ … si „správci veřejných rozpočtů“ (stát-kraj-město-obec-městská část)

„vesměs“ osvojují i tak, že pro účely tzv.Vyúčtování dotace/grantu (popř. i tzv.Vypořádání=specifická tabulka) žádají

podpis NEJEN statutárního orgánu spolku, ALE i (předsedy) kontrolního orgánu spolku, a to jako ujištění či garanci toho,

že “dotovaný spolek“ má způsob (vlastního) hospodaření „plně“ pod kontrolou .

Nad to pozice „presidenta ČKS“ - v expozici článku 6.7. stanov ČKS - s právem „sistace“ eventuálně „nepřípadného“ (jen podle jeho mínění či úsudku) rozhodnutí „jiného“ orgánu v rámci ČKS === se drobátko jeví jako „putinowský“ nebo „sovětský“ model = kamandir i komisar … (!?!), ALE – i v Protektorátu platí = každý strůjcem svého úspěchu … (?!?) .
TO také zmiňuji JEN Z OPATRNOSTI, neb = jak známo = TEĎ = už několik měsíců probíhá velký TŘESK (také za

účasti Policie ČR a státního zástupce) v oblasti všech státních dotačních programů podpory sportu, když na světlo „BOŽÍ“ …, jaksi „probublává“ zvláštní (zdá se, že letitý, nejen pro rok 2017) manýrismus nejen při (centrálním) pře-rozdělování státních dotací na podporu sportu (ve svazech a v TJ/SK, etc.) …, když lze očekávat nejen faktické, ale i formální zpřísnění všech dotačních programů k podpoře sportu … . Předpokládám, že nesděluji NIC nesrozumitelného … (?!).

============================================================================================================2) co se týče základních informací:

http://www.rodamiento.cz/organizace-klu ... se-spolku/3) členové komise musejí podávat “souhlas se zápisem do rejstříku” na kterém musí být ověřený podpis. Materiály bych připravil, svaz vám 30 Kč za ověření podpisu proplati. V rejstříku pak budete uvedení následovně:


https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-f ... typ=PLATNY

4) něco z praxe. Kontrolní komise je opravdu spíše formální orgán. Nemá téměř žádnou práci a v případě že upozorní VV či VH na nesrovnalosti a není sjednána náprava, mohou maximálně rezignovat ;-) Já byl např. člen kontrolní komise v české asociaci petanque klubů. Není se čeho bát a budu se těšit na tři kandidáty ;-)

Díky
Dan


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

26 led 2019 23:49

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 492
Věk: 43
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Právo účasti na VH 23.2.2019:

Hlasovací právo/* mají zástupci těchto klubů:

1. M-Dream Team
2. Bohemia & Moravia Club
3. GLÁSFÉR TÝM
4. Hanácká Trefa
5. SKK Rohožky
6. HVS GINZEL Rakovník
7. Chrobáci Brno
8. SK ZASTÁVECKÁ KOULE
9. Strangalia Team
10. Klub cvrnkačů kuliček Cheb
11. S.O.Pišišvorové
12. SKK Elim Vsetín
13. Spanker
14. Club Rodamiento
15. Kuličkový klub CB Neratovice
16. RTW Kulik team

Zástupci ostatních aktivních klubů se mohou zúčastnit pouze jako hosté (bez hlasovacího práva).
Stejně tak mají právo účasti (bez hlasovacího práva) zajištěni členové Výkonného výboru.
Právo účasti mají samozřejmě i kandidáti na některou z funkcí.
Z kapacitních důvodů si každý delegát (s hlasovacím prácem / zástupce klubu) může přivést 1 hosta (z téhož klubu).

/* toto pravidlo bude použito zřejmě naposledy na této VH, jelikož je předložen návrh, aby se VH účastnili zástupci všech aktivních klubů (členů ČKS).


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma
 Stránka 1 z 1  [ Příspěvků: 8 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru


Přejít na:  
cron