Přihlásit se | Registrovat


Odeslat nové téma Odpovědět na téma
 Stránka 1 z 1  [ Příspěvků: 13 ] 

09 úno 2018 20:40

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 526
Věk: 42
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Podklady pro jednání VH 10.3.2018 - Jednací řád VH

Zpracoval jsem "návrh" Jednacího řádu pro VH. Z praxe známe dva způsoby schvalování JŘ:

1) Jednací řád je stálý a platný pro všechna jednání Valných hromad (samozřejmě Valná hromada má právo vždy na svém jednání tento řád upravovat, podá-li někdo návrh na úpravu)

2) Jednací řád se schvaluje před každou VH zvlášť.

Z bodem č. 2 mám nemilou zkušenost z valných hromad v České asociaci pétanque klubů, kde došlo k patové situaci, jelikož byly dva tábory a schůze vůbec nemohl začít, protože se neschválil ani jednací řád ani program a nemohlo se tedy hlasovat, atd. - Byl tenkrát přizván odborník (nezávislý činovník a právník z Českého olympijského výboru, který byl naštěstí poblíž a celou situaci rozhodl... zahájení schůze se protáhlo o hodinu a půl).

Při vytváření JŘ jsem studoval nělik dní naše Stanovy, Občanský zákoník a JŘ svazů a spolků, které mají podobnou strukturu jako náš svaz. Samozřejmě se nebráním diskuzi k tomuto JŘ. Jednací řád máte k dispozici, takže na VH budete připraveni a své návrhy můžete podávat (na změnu / úpravu JŘ) přímo na VH.

Pokud má někdo potřebu komentovat obsah již nyní, lze tak učinit buď v tomto vláknu, nebo přímo v Google-dokumentu:
https://docs.google.com/document/d/1vJv ... sp=sharing

Jednací řád bude schvalovat Valná hromada 10.3.2018 na začátku schůze.

Děkuji za pozornost,

Dan


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

14 úno 2018 15:32

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 526
Věk: 42
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Účast na Valné hromadě - dotazník je určen pro předsedy / zástupce klubů. Dotazník vyplňte i v případě, že se VH nezúčastníte.

Dotazník:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... w/viewform

Přehled účastníků VH:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1902576980

Děkuji za spolupráci

Dan


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

04 bře 2018 07:38

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 526
Věk: 42
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Návrhy k projednávání na MVH 10.3.2018.
Svolavatelé MVH zveřejnili své návrhy, které chtějí předložit k hlasování na MVH.

Průběžné materiály, zprávy a informace můžete sledovat také v tomto souboru:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ESZlH4spoVzHnWdDfJqaBK0WoLOziz0hxMacXg9sUs8/edit?usp=sharing

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

návrh č.1
změna herního systému TM pro rok 2018

kombinovaná varianta, kdy se TM zúčastní 12 hráčů, ale za papírové účasti nejlepší 1/10 hráčů NŽ.
V praxi to bude znamenat to, že v případě 300 hráčů v NŽ se turnaje zúčastní pouze oněch zmiňovaných 12 nejlepších hráčů a hráči na 13-30 místě NŽ (kteří se turnaje zúčastní pouze papírově, ale ne fyzicky) budou dopsáni do výsledkové listiny na “sdílené poslední místo” 13-30,  všichni se shodným ziskem 3 body. Ve variantě jsou povoleni náhradníci, a tím je naprosto odolná proti spekulativnímu nenastoupení do turnaje za účelem ovlivnění „koeficientu“ turnaje, jak to umožňoval loni platný systém.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

návrh č.2
změna bodu 5.2 SŘ - změna počtu započítávaných turnajů do NŽ (masters + open) viz sezóna 2017 (5masters + 7open)

co se změní v Soutěžním řádu v případě schválení?

bod 5.2 SŘ “5.2 Do národního žebříčku se každému hráči započítává 12 nejvyšších bodových zisků dosažených v hodnoceném období dle čl. 5.1, přičemž se započítávají maximálně 4/7 turnajů Masters uskutečněných v hodnoceném období a maximálně 1 Turnaj mistrů.”

se nahradí původním, který byl pro rok 2017

5.2 Do národního žebříčku se každému hráči započítává 12 nejvyšších bodových zisků dosažených v hodnoceném období dle čl. 5.1, přičemž se započítává maximálně 5/8 turnajů Masters uskutečněných v hodnoceném období.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

návrh č.3
změna bodu 6.2 Soutěžního řádu na původní z roku 2017 (stejné jako návrh č.2, jen s tím rozdílem, že v tomto návrhu se řeší kluby)

bod 6.2 SŘ “6.2 Do národního žebříčku klubů se každému klubu započítává 12 nejlepších výsledků dosažených v hodnoceném období (tj. daný kalendářní rok nebo posledních 12 měsíců pro 12-ti měsíční žebříček), přičemž se započítávají maximálně 4/7 turnajů Masters uskutečněných v hodnoceném období a maximálně 1 Turnaj mistrů. Aby mohly být výsledky klubové soutěže započítány do žebříčku, musí být na turnaji být přítomny alespoň 2 kluby.”

se nahradí původním, který byl pro rok 2017

6.2 Do národního žebříčku klubů se každému klubu započítává 12 nejlepších výsledků dosažených v hodnoceném období (tj. daný kalendářní rok nebo posledních 12 měsíců pro 12-ti měsíční žebříček), přičemž se započítává maximálně 5/8 turnajů Masters uskutečněných v hodnoceném období. Aby mohly být výsledky klubové soutěže započítány do žebříčku, musí být na turnaji být přítomny alespoň 2 kluby.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

návrh č.4
změna bodu 5.5 SŘ – zrušení koeficientu 5 pro TM (odstranění pojmu “koeficient 5” ze Soutěžního řádu)

co se změní v Soutěžním řádu v případě schválení:

v bodě 5.5 SŘ “Koeficient soutěže = 1 pro turnaje Open, 3 pro turnaje Masters, 5 pro Turnaj mistrů” se vymaže text “5 pro Turnaj mistrů”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

návrh č.5
změna bodu 3.5.2 zásad - zajištění co největší regulérnosti TM při nasazování hráčů do zápasů - přidání nového bodu do zásad či do Soutěžního řádu

“Nasazení hráčů do tabulky pro herní systém každý s každým (KK) se uskuteční v pořadí podle aktuálního umístění v plovoucího NŽ. (Plánované) pořadí zápasů je určeno pořadovými čísly v tabulce pro "herní systém každý s každým", který je uveden ve vzorové tabulce pro 12 účastníků, dostupné na stránkách ČKS v sekci pro pořadatele, přičemž ale v tabulce pro TM pořadatel vyznačí zápasy hráčů téhož klubu, rodinných příslušníků a osob blízkých, a tyto zápasy se hrají tak, aby se odehrály co nejdříve, t.j. v prvním a dalších kolech se vždy vybere co nejvíce takovýchto zápasů, a ostatní zápasy daného kola jsou již podle pořadových čísel.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

návrh č.6
vzájemné zápasy klubových spoluhráčů či rodinných příslušníků na turnajích kategorie masters - přidání nového bodu do zásad či do Soutěžního řádu

"Pořadí zápasů v herním systému každý s každým je podle pořadových čísel jednotlivých zápasů pro tabulky podle počtů hráčů ve skupině tak, jak je uvedeno ve vzorových tabulkách na stránkách ČKS v sekci pro pořadatele. V případě, kdy se ve stejné skupině sejdou hráči téhož klubu, či rodinní příslušníci a nebo osoby blízké, je doporučeno, aby se v každém kole odehrálo co nejvíce takových zápasů, přičemž další zápasy jsou již podle pořadových čísel. Pokud si to kterýkoliv ze zúčastněných hráčů ve skupině vyžádá, stává se doporučení pravidlem.!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

návrh č.7

Dále navrhujeme diskuzi na téma, zda by změny v SŘ neměly spadat do schvalování VH.
(Kdyby tomu tak bylo, nemusela by bývala být svolávána tato mimořádná VH)

co se změní ve Stanovách v případě schválení:

V bodě 6.4 Stanov přibyde nový podbod „rozhoduje o změně SŘ“

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předkladatelé: Petr Honců, Martin Mišovič, Martin Dostál


Další podaný návrh:

Návrh doplnění pravidel o problematiku odpalů:

Pro odpaly, jelikož při nich hrozí ve zvýšené míře výskyt herních neregulerností, platí oproti ostatním cvrnkům následujíí pravidla:


1. Odpalující hráč musí předem oznámit odpalovanému hráči úmysl odpalovat, a vyžádat si tak pozornost odpalovaného hráče s následujícím jeho souhlasem, že ke cvrnku již může přistoupit.
Musí uvést, kterou svojí kuličkou bude odpalovat kterou soupeřovu kuličku.
Soupeř musí takovou situaci potvrdit souhlasem, to je vyslovením slova "ano". Má tedy čas se zkoncentrovat a zapamatovat si, eventuelně vyznačit si, co nejpřesněji postavení
kuliček pro eventuelní opakování cvrnku v případě rozbití některé z kuliček nebo v případě, že se kulička odpalujícího hráče od odpalované kuličky odrazí zpět a dojde k její kontaktu s rukou odpalujícího hráče a pod.
Je doporučeno v pokročilejších fázích turnajů přizvat k odpalu pořadatele nebo zástupce Výboru ČKS.
Pokud odpalující hráč nevyčká na souhlas odpalovaného a uskuteční odpal, kuličky se vrací do původního postavení a cvrnká hráč, jehož kulička byla neregulerně odpálena.

2. Před odpalem si odpalující hráč vyžádá pozornost i hráčů sousedního hřiště, eventuálně hřišť, která by mohl opalem ovlivnit, aby i oni byli připraveni a mohli
při případném kontaktu odpalující či odpalované kuličky s jejich kuličkami vrátit ovlivněné kuličky do původní polohy.

3. Pokud dojde při odpalu ke zjevnému rozštípnutí kuličky na dvě, čí více částí, cvrnk se opakuje s nahrazením rozbité kuličky kuličkou jinou, pokud možno stejné kvality.

4. Odpalovaný hráč je oprávněn vyměnit kuličku plánovanou k odpalu za kuličku jinou, ale shodné kvality umístěnou do co nejshodnější pozice. S takovou kuličkou pak musí pokračovat ve hře.

Předkladatel: Petr Honců


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

04 bře 2018 08:02

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 526
Věk: 42
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Ještě než se vyjádřím k jednotlivým návrhům, dovolte abych znovu apeloval na všechny předsedy kuličkových klubů aby věnovali tomu co se kolem svolání mimořádné valné hromady děje náležitou pozornost.

Doufám, že všechny kuličkové kluby tuto záležitost mezi svými členy řádně projednali, nebo ještě projednají (tj. nejpozději do 10.3.) a také, že předsedové klubů, kteří udělili plnou moc svým zástupcům, aby za ně na VH jednali, toto dobře zvážili.

Opravdu se bude jednat o velmi důležitou schůzi, která může cokoliv změnit, od pravomoci členů VV až po fungování svazu obecně.

K jednotlivým bodům návrhů se následně vyjádřím - budu je připomínkovat, ale na jeden bod musím reagovat hned, protože mě naprosto rozčílil ...
"návrh č.7, Dále navrhujeme diskuzi na téma, zda by změny v SŘ neměly spadat do schvalování VH."
a zejména ten dovětek "(Kdyby tomu tak bylo, nemusela by bývala být svolávána tato mimořádná VH)"
... nechci být sprostý, tak se zdržím komentářů :-(

Dan


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

04 bře 2018 12:33

Offline
Registrován: 17 črc 2011 19:04
Příspěvky: 105

Tak pokud se podaří mimořádné VH prohlasovat její návrhy proti VV, a to včetně bodu 7., pak to vidím tak, že vlastně VV nepotřebujeme. Ono taky kdo by v něm pak chtěl být, když ho pár jedinců přehlasuje pokud zrovna nebudou schváleny jejich návrhy. Nevím zda si to vůbec svolavatelé a jejich podporovatelé uvědomují, ale svými kroky dostávají ČKS po 18-ti letech fungování pěkně do sraček. Sám za sebe apeluji na zástupce klubů, kteří svolání VH podporovali aby si sundali pásky z očí a zapřemýšleli k čemu tento bezprecedentní krok povede a jaké může (a zřejmě bude) mít důsledky pro další fungování ČKS! Zvažte si, prosím, každý sám za sebe a za klub co Vám opravdu vadí a co chcete skutečně změnit, pokud něco takového skutečně je, a naopak k čemu jste byli spíše přesvědčeni. Děkuji.
Lukáš Vlček


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

08 bře 2018 08:21

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 10 črc 2013 21:00
Příspěvky: 63

Lukáši, nevím, jestli budeš přítomen na valné hromadě (VH). Požádal bych Tě, aby jsi zde vyjádřil, i proto, aby všichni členové nejpočetnějšího oddílu - Hanácká Trefa - znali Tvůj názor, Tvoje mínění o nyní platných pravidlech pro Turnaji Mistrů (TM), který má koeficient 5, poslední 12. hráč bere 5 bodů, jeho účastníci mají potenciálním vítězstvím na TM k dispozici cca 750 b., jehož výsledky se započítávají zúčastněným jakožto 12. turnaj do celoročního výsledku namísto turnaje open, s maximálním ziskem cca 150 bodů, který se započítává všem ostatním neúčastnícím se hráčům, a
kdy hráč, který na TM cca 3x prohraje, je už absolutně bez motivace, neboť jeho bodový zisk z tohoto turnaje je již nezajímavý a kdy 9 nejlepších účastníků TM odskočí od všech ostatních v plovoucím žebříčku v průměru o 350 bodů, a tedy jsou po velkou část příští sezóny nasazováni zvýhodněně, a hráč, který se ze zdravotních důvodů nemůže zúčastnit TM, se může rozloučit s celou sezónou. Petr Honců


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

08 bře 2018 12:53

Offline
Registrován: 17 črc 2011 19:04
Příspěvky: 105

Ahoj Petře, na VH přítomen nebudu, protože mám chřipku a celý týden ležím doma. Nicméně zástupce na VH mít budeme a tedy budou mít všichni členové možnost vyslechnout NÁŠ (nikoliv můj) názor - měli jsme totiž členskou schůzi a jedná se o názor celého našeho klubu. Ale za sebe, oba víme, že na VH nejde v žádném případě "pouze" o TM, ale o mnoho dalších bodů, které se chystáte silově prohlasovat proti současnému VV, což je krok zcela bezprecedentní, jak jsem již psal. Mimochodem systém TM, který se chystáte prohlasovat (a který je vlastně Tvým návrhem) skončil ve veřejném hlasování až na předposledním místě a zařazení hráčů, kteří vlastně na místě nebudou ani přítomni je taktéž dosti pochybné. Zajímavé také je, že změny byly odhlasovány na řádné VH v lednu a nyní v březnu je vše jinak? Myslím, že opět oba víme odkud vane vítr, jsou bohužel lidé, kteří nejsou schopni respektovat názory ostatních lidí ani řádná hlasování a to není dobře. Jak už jsem psal výše, nevím zda jste zcela zvážili kam až tento Váš krok může vést, domnívám se, že nikoliv.


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

08 bře 2018 14:44

Offline
Registrován: 17 črc 2011 19:04
Příspěvky: 105

Ahoj Martine, omlouvám se za tuto nepřesnost, kde jsem byl uveden v omyl informací, kterou jsem si úplně neověřil. Nyní jsem tak již učinil a veřejně uznávám, že v tomto bodě máš pravdu. Nicméně se v mém příspěvku jednalo pouze o dovětek mého názoru o bezprecedentí situaci ohledně svolání mimořádné VH a jejich možných důsledcích. Na obsahu toho co jsem psal ve svých dvou příspěvcích to vůbec nic nemění.

Zároveň se ale musím ohradit proti Tvé první větě o manipulativních příspěvcíh. Mám za to, že toto fórum slouží všem kuličkářům a tudíž v něm mohu vyjádřit svůj názor na současnou situaci, stejně tak mohu takto na dálku požádat ostatní aby se zamysleli nad svými postoji. V celém mezidobí od svolání mimořádné VH do dnes jsem nikoho z jiných klubů nekontaktoval ani mailem, ani telefonicky, nikoho jsem o ničem nepřesvědčoval ani s ním nic nekonzultoval a nebudu to dělat ani do soboty. Naopak jsem přesvědčen, že na druhé straně, tedy ve "Vaší skupině" k těmto jevům hojně dochází. Tedy pokud bych chtěl sestoupit do nížin Tvého obvinění, k určitým manipulacím docházet může, ovšem nikoliv na mé straně.

To je již vše co jsem chtěl k mimořádné VH napsat, ostatně pokud by mne Petr formou tohoto fóra nekontaktoval, skončilo by to u mého prvního, jediného, příspěvku. V klidu vyčkám na výsledky VH a dle toho se zařídím.


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

08 bře 2018 22:02

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 10 črc 2013 21:00
Příspěvky: 63

Lukáši,
já jsem trochu v šoku, že se o nastalé situaci mluví jako o spiknutí, "silovém prohlasování", jako by mělo jít o nějaký puč...snad s cílem svrhnout VV nebo co?! NE!!!
Jde jen a jen o kvalitu pravidel a soutěže v kuličkách.
Tvým větám "oba víme ....odkud vane vítr" nerozumím, je to nějaká Tvoje konstrukce.
Jestli pod tímto dojmem probíhala členská schůze Hanácké Trefy, tak je mi to skutečně líto, a, bohužel, zpětně s tím nejde nic udělat, takže Váš delegát nebude věcně diskutovat, ale bude plnit instrukce.
Já mám na mysli pouze dvě věci, a to TM (všechny navrhované body jsou na to navázány) a odpaly.
Tvůj/Váš názor na TM s koef 5 a způsob jeho započítávání podle aktuálně platných pravidel a/nebo na neblahé okolnosti s tím spajté mnou uvedené v mém minulém příspěvku, jsem se tedy nedozvěděl.
TM, který chceme prosadit, je ten můj někdejší návrh, ale upravený tak, že nezúčastnění hráči 13 - cca 30 (1/10 počtu hráčů v NŽ) obdrží shodně 3 body za sdílené poslední místo. (Kdybych býval věděl, že to SW umožňuje, tak bych to tak tehdy rovnou navrhoval).
Koef 5 se objevil poprvé v anketě na začátku roku. Že, ale má být použit, a že účastníci TM vlastně mají jeden započítávaný mimořádně hodnocený turnaj navíc oproti nezúčastněným hráčům, kterým se připisuje pouze 8. open, to se dozvěděl jen ten, kdo se zajímá.
Jsem přesvědčený, že kdo pro takový návrh hlasoval, tak se ukvapil, nerozvážil a nedomyslel. Jsem ochoten s kýmkoliv takovým promluvit a osvětlit všechny negativní důsledky.
Jsem přesvědčený že každý z hráčů, který kdy usiloval o první místo v národním žebříčku, tak nad tím musí kroutit nechápavě hlavou.
Taky by mě zajímalo, jestli existuje nějaký sport, kde se hraje na konci sezóny "ruleta" o celkový výsledek, kdy o ročním výsledku může rozhodnout jeden kamínek....
Petr Honců


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

09 bře 2018 07:46

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 526
Věk: 42
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Tyto debaty si prosím nechejme až na VH. Stále trvám na tom, co jsem uveřejnil ve Fóru 12. a 26. ledna.

Podle těch diskuzí mám dojem, že si pořád neuvědomujete závažnost celé vámi svolané akce? Argumentujete tady čísly ohledně TM ap. Ano, mohli jsme se o tom pobavit, jak jsem navrhoval, po skončení této sezony a zapracovat případně tyto návrhy na příští sezonu (např. řádná VH v únoru 2019), proč ne? Ale tohle je napadnutí rozhodnutí Výkonného výboru. Vy jste snad čekali z naší strany jiné reakce? Svolání Valné hromady k probírání záležitostí, které spadají do pravomocí VV je pro mě prostě nepřijatelné.

K samotným návrhům a argumentům ohledně TM mám také mnoho připomínek, ale ty přednesu až na VH.
... Já nevím čeho se pořád bojíte? Že budete figurovat před TM na průběžné 1., 2. pozici NŽ a že vás potom po TM může někdo předběhnout z pozice 4. nebo 5.? :-) no a v čem je tedy problém? To má být pro vás TM jen procházka růžovou zahradou s tím, že vítězství v NŽ již mám téměř jisté? OK. ... A zavedení "papírové účasti" hráčů na turnaji je tedy dle vás taky naprosto v pořádku? ;-) fajn ... (ukažte mi sportovní disciplínu nebo sportovní svaz kde něco takového k vidění). To už raději tedy TM nežebříčkový než tohle.

Je plno jiné důležité práce, která se musí ve svazu udělat a my se tady zdržujeme (a další min. půlrok se zdržovat budeme) ...


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

13 bře 2018 09:59

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 526
Věk: 42
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Foto a videozáznam z jednání VH 10.3.2018.
Krásný den všem, právě jsem rozeslal e-mail všem předsedům kuličkových klubů s videozáznamem z jednání mimořádné VH, která se konala 10.3.2018 v Praze. Pokud budete mít zájem o tento záznam, obraťte se prosím na ně. Záznam je určen pouze členům kuličkových klubů. V případě, že bude mít zájem o záznam některý hráč ČKS, který je "bez klubové příslušnosti", kontaktujte prosím přímo mě.

Foto, které pořídil Zbyněk, si můžete prohlédnout zde:
https://photos.app.goo.gl/1wvTOg0IH0cWSx373

Zápis z jednání a zveřejnění všech schválených bodů bude k dispozici během zítřka nebo nejpozději do 15.3.

Děkuji za pozornost
Dan


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

20 bře 2018 12:52

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 526
Věk: 42
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Zápis z jednání Mimořádné Valné hromady konané dne 10.03.2018:
v příloze nebo na:
http://www.hrajemekulicky.cz/pracovni-c ... 0-03-2018/

Dan


Přílohy:
Poznámka: Zápis z jednání MVH
2018-03-10-zapis-z-MVH-final.pdf [74.79 KiB]
298 krát
Poznámka: Zápis z jednání MVH
2018-03-10-zapis-z-MVH-final.docx [24.64 KiB]
332 krát
Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

21 bře 2018 22:23

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 10 črc 2013 21:00
Příspěvky: 63

Ahoj všem příznivcům kuliček, zvláště členům ČKS.
Kdo nechce sledovat celý záznam z VH ČKS konané 10.3. 2018, anebo odvozovat sám z novinek jejich hlavní důsledky,
může využít tohoto čistě mého osobního zhodnocení.

Hromada proběhla v ovzduší vzájemné úcty a respektu všech vůči všem.
Nedošlo k jakémukoliv vyhrocení, a všichni účastníci projevovali ochotu hledat skutečně nejlepší řešení pro kuličkářskou veřejnost, bez prosazování osobních zájmů!

Všechna hlasování probíhal veřejně s výjimkou hlasování o uskutečnění záznamu z jednání.
To proběhlo tajnou formou a návrh byl schválen.

Za kluby, které mimořádnou valnou hromadu vyvolaly, revoltující proti TM s koeficientem 5 a jeho započítávání jakožto samostatné kategorie oproti openu pro ostatní hráče, přednesl
důvody P. Honců a výpočty a tabulkami je doplnil M. Dostál. Na základě toho bylo skutečně odhlasováno zrušení koeficientu 5 pro TM.
Jelikož problematika zasahoval do systému organizace i hodnocení TM a návazně celé sezóny, bylo obtížné, jak pokračovat v dalším odsouhlasování.
V široké a časově náročné diskuzi se odsouhlasily všechny změny - viz zápis.

Obtížné bylo zejména to, že zástupci klubů měli mandát od hráčů na hlasování pro předpokládaný průběh jednání.

Skutečný průběh se od něj však odchýlil, zejména v tom, že došlo ke zrušení samostatné kategorie turnajů "Turnaj Mistrů"
a byla zavedena nová, třetí kategorie turnajů "Supermaster".
Všichni si situaci uvědomovali a jednali s maximálním pochopením pro tuto skutečnost. V nejobtížnější situaci v tomto smyslu byli představitelé klubů
Hanácká Trefa a Rohožky, kteří neměli na Hromadě ani nehlasujícího hosta, s kterým by se mohli poradit.
Zejména bylo respektováno postavení klubu Hanácká trefa, jakožto nejpočetnějšího klubu.
Koeficienty pro různé kategorie turnajů byly zvoleny tak, že oproti minulosti se mírně zvýšila váha turnajů s vysokým hodnocením, takže hráči, kteří nemohou nebo nechtějí cestovat z Moravy do Čech kvůli turnajům Open, jsou méně znevýhodněni (tím, že průměrný open na Moravě mívá nížší bodový zisk než v Čechách).

Zásadní změna je, že jsou zavedeny tři kategorie turnajů Supermaster, Master a Open s koeficienty pro přidělování bodů 4, 3, 1 a za celou sezónu se započítávají nejlepší výsledky nejvíce
ze 2 turnajů Supermaster, ze 2 Master a doplňují se další nejlepší výsledky do celkového počtu 10 započítávaných turnajů z turnajů kategorie Open.

K důkladnému prodiskutování návrhu P. Honců na úpravy pravidel ohledně odpalů, nezbyl čas. Valná hromada jej vzala na vědomí jakožto námět pro Výbor k řešení do budoucna.
Pro ty hráče, kteří neodpalují a nechtějí být odpalováni, nemám dobrou zprávu. Z krátké diskuze na toto téma vyplynuly jakési hlavní náhledy na problematiku odpalů:
- je to regulerní cvrnk, ale v pravidlech není zatím žádným způsobem definován, regulován
- je to určitá hráčská dovednost, která ke hře patří
- dát do pravidel náhradu eventuálně rozbité kuličky odpalovanému hráči (návrh M. Mišoviče) není dost dobře možné. Odporuje to jakýmkoliv zásadám v ostatních sportech.
Je věcí každého hráče, jaké používá, v rámci pravidel, náčiní.


V závěru M. Dostál kritizoval nedostatečnou komunikacu Výboru s kuličkovou veřejností v potenciálně citlivých otázkách.
P. Honců konstatoval, že Výbor měl sice dobrý úmysl změnou TM tento turnaj zatraktivnit, ale že to nebylo doststečně domyšleno do všech důsledků,
zejména s ohledem na neúměrné posílení prvku náhody v celoroční soutěži.

Záznam z jednání vznikl díky Z. Fojtíkovi.
Pozitivním přínosem byly zkušenosti O. Kadlece s procedurami konání valné hromady.
Výbor měl VH dobře připravenou, za což mu náleží dík.

Myslím, že všichni odcházeli s pocitem, že se za daných okolností dosáhlo nejlepší možné shody.


Za moji osobu konstatuji, že TM v letošním uspořádání, se vlastně vrací do období před třemi a více lety, to znamená,
je více prestižní než rozhodující, a tedy nemá vliv na konečné umístění hráčů v národním žebříčku. Není proto vyvrcholením sezóny.
Je účastníkům započítáván jakožto turnaj nejvyšší kategorie, nicméně jeho bodová hodnota oproti
ostatním turnajům téže kategorie je podstatně nižší, takže nezajímavá.
Obávám se, že nedodržím svůj výrok, že s lobováním za svojí variantu započítávání TM budu otravovat jen tento rok.
Jsem přesvědčený, že až se letos TM odehraje, tak opět dojde k ventilování názorům, že to není optimální. Takže budu dále lobovat za to, že výhrady proti mé variantě, kdy bodový zisk prvních 12 (tedy všech zúčatněných)
je na úrovni ostatních turnajů stejné kategorie, a hráčům s fiktivní účastí na 13. až X-tém (X = 1/10 hráčů v plovoucím žebříčku) systém přidělí shodný počet bodů za poslední místo, tedy aktuálně 4.
Je to varianta organizačně snadná, softwarem okamžitě realizovatelná. A hlavně, činící z TM vyvrcholení sezóny, a tedy turnaj hodný pozornosti i širší kuličkové veřejnosti.
Po 5 hodinách trvání VH jsem si již netroufl, naléhat na další diskuzi a hlasování o tom.

Jediné argumenty, které byly kdy vznesené proti této variantě, jsou:
1) Je to proti duchu soutěže, dávat hráči body za turnaj, kterého se ve skutečnosti neúčastní.
2) Fiktivní účast na turnaji, kde někdo nebyl, zkresluje statistiky.

Jsem přesvědčený, že to jsou argumenty spíše psychické (tím neříkám, že nemohou mít sílu) než skutečně opodstatněné, jelikož:

1) "Neprávem" získané body se nikde žádným způsobem neprojeví, hráči na 13 až X-tém místě národního žebříčku mají jako nejhorší započítávaný turnaj za sezónu jistě nějaký open s vyšším bodovým ziskem než 4 :-)
2) Položme si otázku, zda někdo někdy ve statistikách pátral po tom, zda nějaký hráč skončil na TM na 13. a horším místě! Kdo kdy takovou statistiku sledoval, a mohl by tedy být nějak uveden v omyl, například, že nějaký hráč se TM papírově účastnil, ale ve skutečnosti nikoliv?
Navíc bodový zisk 4 jasně říká, že hráč nehrál.
Skutečně nedovedu vymyslet situaci, komu by to mohlo v jakémkoliv statistickém pohledu vadit.

Petr H.


Nahoru Nahoru
  Profil
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma
 Stránka 1 z 1  [ Příspěvků: 13 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru


Přejít na:  
cron