Přihlásit se | Registrovat


Odeslat nové téma Odpovědět na téma
 Stránka 1 z 2  [ Příspěvků: 16 ]  »

04 bře 2019 09:06

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 519
Věk: 40
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Návrh na úpravu Registračního řádu platného od sezony 2019.

Úplné znění návrhu naleznete zde:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =112036989

"Registrační řád"

Registrační řád upravuje způsob přijímání nových členů a klubů do Českého kuličkového svazu (dále jen “ČKS”).

Druhy členství:

1. řádné členství
2. členství kuličkového klubu
3. prémiové členství
4. čestné členství

Řádné členství

1.1. Řádným členem ČKS se může stát libovolná fyzická osoba.

1.2. Zájemce o členství vyplní a podepíše přihlášku, kterou odevzdá některému členu výkonného výboru. Přihlášku lze rovněž odeslat elektronicky a vlastnoruční podpis připojit až při první účasti na turnaji Masters (vytištěné nepodepsané přihlášky bude mít u sebe pověřený člen Výkonného výboru).

1.3. Přihláška musí obsahovat: celé jméno a příjmení, trvalé bydliště, korespondenční adresu, datum narození, kontaktní emailovou adresu a telefonní číslo, souhlas se zpracováním osobních údajů, vlastnoruční podpis (u žadatelů do 15 let věku jméno, příjmení a podpis rodiče, nebo zákonného zástupce).

1.4. Každý zájemce o řádné členství v Českém kuličkovém svazu je povinen uhradit roční členský příspěvek ve výši, která je stanovena Valnou hromadou ČKS (pro daný kalendářní rok).

1.5. Členský příspěvek musí být uhrazen nejpozději do 31.3.2019. Noví žadatelé o členství uhradí členský příspěvek nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky VV.

1.6. Členské příspěvky lze uhradit v hotovosti (pověřenému členu Výkonného výboru) nebo bezhotovostně na účet ČKS: 2100145505/2010. Jako variabilní symbol se uvádí registrační číslo hráče.
1.7. Výši členského příspěvku pro daný kalendářní rok schvaluje Valná hromada ČKS. Na rok 2019 byly schváleny členské příspěvky ve této výši: 200,- Kč (řádní členové od 13 let vč.) / 100,- Kč (junioři do 12 let vč.) / 0,- Kč (stávající a nově registrované kuličkové kluby).

1.8. O přijetí za řádného člena ČKS rozhoduje Výkonný výbor ČKS.
1.9. Řádní členové mají právo účastnit se všech turnajů v rámci ČKS, včetně republikových turnajů kategorie Masters, MČR klubů a MČR dvojic, právo volit / zastupovat kuličkový klub na Valné hromadě (členové starší 15 let) a právo být voleni do orgánů ČKS (člen starší 18 let; nejpozději v den nástupu do volené funkce).

1.10. Řádní členové ČKS mají dále právo na snížené startovné na žebříčkových turnajích ČKS. (viz soutěžní řád). Max výše startovného na turnajích Open 50,- Kč (běžně 100,- Kč), Masters 100,- Kč (běžně 200,- Kč).

1.11. Mistrovství ČR juniorů se mohou zúčastnit i neregistrováni hráči - tj. junioři do 12 let vč.


2. Členství kuličkového klubu

2.1. Kuličkový klub mohou založit minimálně 3 fyzické osoby z nichž alespoň jedna (nejlépe předseda klubu) musí být zároveň řádným členem ČKS.

2.2. Pro založení klubu je třeba vyplnit klubovou přihlášku do ČKS (písemně nebo elektronicky). Registrační poplatek pro nově registrované kluby není stanoven. Přihláška musí obsahovat: název klubu, jméno předsedy klubu, adresu, kontaktní email, telefonní číslo a dále osobní a kontaktní údaje minimálně 3 zakládajících členů.

2.3. Pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené ve stanovách a tomto registračním řádu, hlasuje Výkonný výbor o přijetí klubu za člena ČKS. Kuličkový klub se stává “aktivním” na webu ČKS v momentě, kdy se některý z jeho členů zúčastní prvního žebříčkového turnaje uvedeného v termínové listině.

2.4. Každý kuličkový klub, který je řádně registrován, má minimálně jednoho zástupce, který je řádným členem a dále splňuje podmínky (viz bod 2.8.), má právo vyslat svého zástupce na Valnou hromadu ČKS s právem hlasovacím.

2.5. Členské příspěvky pro již registrované kuličkové kluby nejsou stanoveny.

2.6. vypustit

2.7. Hráč může vstoupit nebo přestoupit, během jedné sezony, maximálně do jednoho klubu (jeden povolený vstup nebo přestup ročně).

2.8. V případě, že kuličkový klub nevykazuje dva roky po sobě žádnou aktivitu (tzn. nefiguruje v Národním žebříčku klubů), jeho členství v ČKS automaticky zaniká k 1. lednu následujícího roku.

(...)

4. Čestné členství

(...)

4.4. Čestný člen má právo účasti na valné hromadě ČKS se všemi právy řádného člena - jednotlivce (tzn. bez hlasovacího práva).


Tento registrační řád byl schválen Výkonným výborem ČKS dne xx.03.2019 a nabývá účinnosti dne xx.03.2019.


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

08 bře 2019 12:00

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 519
Věk: 40
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Předkládám VV tento návrh:

Výkonný výbor ČKS schvaluje úpravy Registračního řádu ČKS v následujícím znění:

Původní znění:
"1.5. Členský příspěvek musí být uhrazen nejpozději k datu konání prvního turnaje Masters v dané sezoně, případně k datu konání prvního turnaje, jehož se daný hráč chce zúčastnit."
Nahradit:
"1.5. Členský příspěvek musí být uhrazen nejpozději do 31.3.2019. Noví žadatelé o členství uhradí členský příspěvek nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky VV."

Původní znění:
"1.7. Výši členského příspěvku pro daný kalendářní rok schvaluje Valná hromada ČKS."
Nahradit:
"1.7. Výši členského příspěvku pro daný kalendářní rok schvaluje Valná hromada ČKS. Na rok 2019 byly schváleny členské příspěvky ve této výši: 200,- Kč (řádní členové od 13 let vč.) / 100,- Kč (junioři do 12 let vč.) / 0,- Kč (stávající a nově registrované kuličkové kluby)."

Původní znění:
"1.9. Řádní členové mají právo účastnit se všech turnajů v rámci ČKS, včetně republikových turnajů kategorie Masters, MČR klubů a MČR dvojic, právo volit / zastupovat kuličkový klub na Valné hromadě (členové starší 15 let) a právo být voleni do orgánů ČKS (pouze členové starší 18 let)."
Nahradit:
"1.9. Řádní členové mají právo účastnit se všech turnajů v rámci ČKS, včetně republikových turnajů kategorie Masters, MČR klubů a MČR dvojic, právo volit / zastupovat kuličkový klub na Valné hromadě (členové starší 15 let) a právo být voleni do orgánů ČKS (člen starší 18 let; nejpozději v den nástupu do volené funkce)."

Původní znění:
"(nebylo)"
Přidat:
"1.10. Řádní členové ČKS mají dále právo na snížené startovné na žebříčkových turnajích ČKS. (viz soutěžní řád). Max výše startovného na turnajích Open 50,- Kč (běžně 100,- Kč)."

Původní znění:
"2.2. Pro založení klubu je třeba vyplnit klubovou přihlášku do ČKS (písemně nebo elektronicky) a uhradit jednorázový registrační poplatek. Přihláška musí obsahovat: název klubu, jméno předsedy klubu, adresu, kontaktní email, telefonní číslo a dále osobní a kontaktní údaje 4 zakládajících členů."
Přidat:
"2.2. Pro založení klubu je třeba vyplnit klubovou přihlášku do ČKS (písemně nebo elektronicky). Registrační poplatek pro nově registrované kluby není stanoven. Přihláška musí obsahovat: název klubu, jméno předsedy klubu, adresu, kontaktní email, telefonní číslo a dále osobní a kontaktní údaje minimálně 3 zakládajících členů."

Původní znění:
"2.4. Každý kuličkový klub, který splňuje klíč schválený Valnou hromadou, má právo vyslat svého zástupce na Valnou hromadu ČKS."
Přidat:
"2.4. Každý kuličkový klub, který je řádně registrován, má minimálně jednoho zástupce, který je řádným členem a dále splňuje podmínky (viz bod 2.8.), má právo vyslat svého zástupce na Valnou hromadu ČKS s právem hlasovacím."

Původní znění:
"2.6. Výši jednorázového registračního poplatku pro nové kluby schvaluje Valná hromada ČKS."
Nově:
"bod 2.6. vypustit / zrušit"

Původní znění:
(nebylo)
Přidat:
"3.5. Prímioví členové mají dále právo na snížené startovné na žebříčkových turnajích kategorie Masters (viz soutěžní řád). Max výše startovného na turnajích Masters 120,- Kč (běžně 150,- Kč)."

Původní znění:
"4.4. Čestný člen nemá žádná speciální práva a povinnosti, není-li zároveň řádným členem ČKS."
Přidat:
"4.4. Čestný člen má právo účasti na valné hromadě ČKS se všemi právy řádného člena - jednotlivce (tzn. bez hlasovacího práva)."Odkaz na dokument vč. úprav:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing


Termín pro jednání a debatu je do 12.03.2019 (23:59 hod.)
Termín pro hlasování je 13.03.2019 - 15.03.2019 (23:59), nebo do doby kdy odhlasují všichni členové VV.


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

09 bře 2019 15:54

Offline
Registrován: 13 črc 2010 22:28
Příspěvky: 492

Moje připomínky k tomuto návrhu:
bod 2.2. - nejprve je nutno rozhodnout o počtu zakládajících členů. Já bych tu číslovku o počtu členů vypustil. Pak by to znělo takto: "2.2. Pro založení klubu je třeba vyplnit klubovou přihlášku do ČKS (písemně nebo elektronicky). Registrační poplatek pro nově registrované kluby není stanoven. Přihláška musí obsahovat: název klubu, jméno předsedy klubu, adresu, kontaktní email, telefonní číslo a dále osobní a kontaktní údaje zakládajících členů."

bod 3.5 - nejprve je nutno rozhodnout o výši startovného! Pokud by bylo odsouhlaseno Masters - 200 Kč, tak bych dal úlevu prémiovým členům na 150. A mělo by se opravit slovo "prímioví" na "prémioví" :-)

bod 4.4. - Není to tak, že na VH se může přijít podívat kdokoliv (bez hlasovacího práva)? Pokud ano, tak je tento bod zbytečný.

Chybí mi v návrhu bod 2.1. ještě se neví, kolik bude zakládajících členů.

S ostatním souhlasím


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

09 bře 2019 16:23

Offline
Registrován: 13 črc 2010 22:28
Příspěvky: 492

Jo, ještě považuji za zbytečný bod 2.5. Ten tam byl jen proto, že loni nově vznikající kluby platily registrační poplatek. Nyní už neplatí, tak bych tento bod vypustil také.


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

09 bře 2019 18:04

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 519
Věk: 40
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Ne Pavle, na VH nemůže jít kdokoliv. Právo účasti, byť bez práva hlasovat, má pouze žádný člen.


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

09 bře 2019 19:17

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 519
Věk: 40
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Ahoj Pavle, počet členů by tam měl být. Protože takto by to bylo bez omezeni. Mohl by klub vte
Založit i jeden člen.

Klidně souhlasím se 4, jak je to teď. :-)

Dan


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

10 bře 2019 19:29

Offline
Registrován: 13 črc 2010 22:28
Příspěvky: 492

Minimální počet zakládajících členů řeší čl. 2.1. V čl. 2.2. už by být nemusel. Tak to bylo myšleno.
Ty jsi psal z mobilu vid? Ta T9 umí věci! Kdyby se VH nemohl zúčastnit žádný člen, tak by toho asi moc nerozhodla :-)


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

10 bře 2019 20:52

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 519
Věk: 40
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Ano. Datluju z mobilu. JoJo vidím to. Do bodu 2.2. jsem ten počet dopsal záměrně, aby bylo jasné, že ty údaje jsou za všechny zakládající členy. Aby někdo nezaložil jakože klub, sám, napsal jen své údaje, a k tomu dopsal Karel Omáčka, Petr Křen, Jarda Mrkvička ... A nevíš, zda si ta jména nevymyslel :-D


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

10 bře 2019 20:54

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 519
Věk: 40
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Ale jo. Může být, Tvá definice to taky docela splňuje "údaje zakládajících členů" . Takže souhlasím s tvou změnou.


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

11 bře 2019 22:25

Offline
Registrován: 13 črc 2010 22:28
Příspěvky: 492

Prípadně by to mohlo znít "údaje všech zakládajících členů".


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

13 bře 2019 11:08

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 519
Věk: 40
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Po úpravách a připomínkách tedy tato finální verze pro hlasování:

"Výkonný výbor ČKS schvaluje tyto úpravy v Registračním řádu ČKS:

* 1.5. Členský příspěvek musí být uhrazen nejpozději do 31.3.2019. Noví žadatelé o členství uhradí členský příspěvek nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky VV.

* 1.7. Výši členského příspěvku pro daný kalendářní rok schvaluje Valná hromada ČKS. Na rok 2019 byly schváleny členské příspěvky ve této výši: 200,- Kč (řádní členové od 13 let vč.) / 100,- Kč (junioři do 12 let vč.) / 0,- Kč (stávající a nově registrované kuličkové kluby).

* 1.9. Řádní členové mají právo účastnit se všech turnajů v rámci ČKS, včetně republikových turnajů kategorie Masters, MČR klubů a MČR dvojic, právo volit / zastupovat kuličkový klub na Valné hromadě (členové starší 15 let) a právo být voleni do orgánů ČKS (člen starší 18 let; nejpozději v den nástupu do volené funkce).

* (přidat nově): 1.10. Řádní členové ČKS mají dále právo na snížené startovné na žebříčkových turnajích ČKS. (viz soutěžní řád). Max výše startovného na turnajích Open 50,- Kč (běžně 100,- Kč). /// viz pouze pokud projde návrh č. 2 - viz jiné hlasování.

* 2.1 = nechat v platnosti (info o 4 členech)

* 2.2. Pro založení klubu je třeba vyplnit klubovou přihlášku do ČKS (písemně nebo elektronicky). Registrační poplatek pro nově registrované kluby není stanoven. Přihláška musí obsahovat: název klubu, jméno předsedy klubu, adresu, kontaktní email, telefonní číslo a dále osobní a kontaktní údaje zakládajících členů.

* 2.4. Každý kuličkový klub, který je řádně registrován, má minimálně jednoho zástupce, který je řádným členem a dále splňuje podmínky (viz bod 2.8.), má právo vyslat svého zástupce na Valnou hromadu ČKS s právem hlasovacím.

* (bod 2.6. vypustit / zrušit = rozhodnutí Valné hromady)

* (nově): 3.5. Prémioví členové mají dále právo na snížené startovné na žebříčkových turnajích kategorie Masters (viz soutěžní řád). Max výše startovného na turnajích Masters 120,- Kč (běžně 150,- Kč) / případně 150,- Kč (běžně 200,- Kč) //// pouze v případě, že bude schválen návrh č. 2 - viz jiné hlasování.


* 4.4. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen ČKS (účast na valné hromadě bez práva hlasovacího, účast na republikových turnajích ap.). Čestný člen nemusí hradit členský příspěvek.


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

13 bře 2019 11:08

Offline
Uživatelský avatar
Registrován: 11 říj 2010 08:32
Příspěvky: 519
Věk: 40
Bydliště: Praha 10 - Strašnice

Hlasuji PRO návrh.


Nahoru Nahoru
  Profil Zobrazit autorovy stránky 
 

#

13 bře 2019 20:52

Offline
Registrován: 13 črc 2010 22:28
Příspěvky: 492

Hlasuji PRO tento návrh.


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

14 bře 2019 08:51

Offline
Registrován: 20 kvě 2017 17:49
Příspěvky: 2

Jsem pro :-)


Nahoru Nahoru
  Profil
 

#

15 bře 2019 20:27

Offline
Registrován: 21 lis 2012 22:10
Příspěvky: 7
Bydliště: Prostějov

No škoda, že se jednotlivé body nehlasují zvlášť, takže vzhledem k tomu, že zde není nic zásadního, tak tedy také hlasuji PRO - Pavel Kotyza


Nahoru Nahoru
  Profil
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma
 Stránka 1 z 2  [ Příspěvků: 16 ]  »

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru


Přejít na:  
cron